Dela

Kontakta oss

Samisk förvaltningskommun

En ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk gäller i Sverige från och med den 1 januari 2010. Detta innebär att sydsamiskan omfattas av språklagen eftersom förvaltningsområdena för samiska utvidgas med 13 kommuner.

De 13 nya kommunerna är: Arvidsjaur, Berg, Härjedalen, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund.
Avsikten med den nya lagstiftningen är att skapa en bättre grund för de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Detta gäller särkskilt barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket.

De kommuner som ingår i förvaltningsområdet ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Bergs kommun har nu startat arbetet med att identifiera hur den kommunala servicen ska utformas för de som har behov och rätt till service på sydsamiska. Den nya lagen ger även vissa rättigheter inom barnomsorg och äldreomsorg. Även detta arbetar kommunen nu för.

Uppdaterad: 2016-06-12 11.47