Dela

Kontakta oss

Valnämnden

Valnämnden (VN) är kommunens lokala valmyndighet och ansvarar för att på lokal nivå genomföra allmänna val till riksdag, landsting och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet, samt folkomröstningar som riksdagen beslutar ska genomföras.

Det är av stor betydelse för demokratin hur ett valsystem är uppbyggt och fungerar.

I varje kommun ska det finnas en valnämnd som är lokal valmyndighet. Valnämnden i Bergs kommun består av fem ordinarie ledamöter (varav en ordförande) och fem ersättare. Valnämnden har också en sekreterare som inte är politiskt vald utan tjänsteperson. I Bergs kommun är Valnämndens sekreterare placerad på enheten Demokratistöd på Stabsavdelningen. 

Valdistrikt och vallokaler

I kommunen finns det fem valdistrikt, Svenstavik-Vigge, Hackås, Oviksbygden, Storsjö-Åsarna och Klövsjö-Rätan. Vilket valdistrikt man hör till beror på var man är folkbokförd.

I varje valdistrikt finns en vallokal. Det är valnämnden i kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska användas som vallokaler. Vallokalerna är endast öppna på valdagen och det är endast de väljare som bor i valdistriktet som får rösta i distriktets vallokal.

Varje valdistrikt har en ordförande och en vice ordförande som leder arbetet i vallokalen, där också ett antal röstmottagare arbetar.

I några av valdistrikten finns även lokaler för förtidsröstning, det kan exempelvis vara livsmedelsbutiken, turistinformationen, biblioteket, den lokala restaurangen och liknande. Där kan alla som är röstberättigade, även från andra kommuner, rösta så länge man kan legitimera sig och har med sig sitt röstkort. Förtidsrösterna skickas sedan till vallokalen i det valdistrikt man hör till för räkning på valdagen efter att röstmottagningen stängt.

Så genomförs valen

All administration före, under och efter valet sköts av kommunen, inklusive förtidsröstningen. Alla som är röstberättigade får i god tid före valdagen sitt röstkort hem i brevlådan.

Man kan också rösta i förtid i lokaler som kommunerna eller utlandsmyndigheterna har inrättat, eller rösta genom bud eller så kallad ambulerande röstmottagning. Om man bor utomlands men är röstberättigad i Sverige kan man rösta genom brevröstning.

Presidium

Valnämndens presidium utgörs av ordinarie ordförande och vice ordförande.

Ordförande Ulla-Britt Lindblad (S)

1 vice ordförande Sven-Åke Engmar (C)

2 vice ordförande Anna Essebrink (M)

Uppdaterad: 2019-04-17 13.02