Dela

Kontakta oss

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden (UN) fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdomar och vuxna samt vad som i lag och förordning sägs om verksamhetsområdet.

Nämndens åtaganden regleras i de nationella styrdokumenten och omfattar förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, särskola, elevhälsa, kommunal vuxenutbildning samt undervisning i svenska för invandrare.

Nämnden har också ansvar för mat- och köksavdelningen på kommunen. Nämnden ansvarar därutöver för regler inom sina verksamheter som ankommer en samisk förvaltningskommun.

Utbildningsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare.

Uppdaterad: 2019-02-14 14.53