Dela

Kontakta oss

Miljö- och byggnämnden

Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnden (MBN) ansvarar för kommunens myndighetsutövning när det gäller plan- och byggnadsfrågor samt miljö- och hälsoskydd.

Det innebär att nämnden fattar myndighetsbeslut utifrån bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och livsmedelslagen.

Miljö- och byggnämnden är gemensam för Bergs och Härjedalens kommuner och har sju ordinarie ledamöter, varav tre från Berg och fyra från Härjedalen. Ordförandeskapet i miljö- och byggnadsnämnden innehas av en ledamot från Bergs kommun.

Uppdaterad: 2019-02-20 11.19