Dela

Kontakta oss

Fakturor

Här finner du information om fakturahanteringen i kommunen.

Fakturor från kommunen

För frågor om fakturor från kommunen kan du ringa till:

 • VA/Renhållningsfakturor:
  • Ekonomihandläggare Ann-Christine Westlinder tfn 0687-161 27
 • VA/Renhållningsfakturor:
  • Ekonomihandläggare Björn Hansson tfn 0687-161 68
 • Äldreomsorgsfakturor:
  • Handläggare Lena Henriksson tfn 0687-161 35
 • Barnomsorgsfakturor:
  • Skoladministratör Karin Melin tfn 0687-162 60

Skicka brev till:
Bergs kommun, Ekonomiavdelningen, Box 73, 845 21 Svenstavik

Skicka e-post till:

Fakturera kommunen

Bergs kommun har elektronisk fakturahantering vilket innebär att leverantörsfakturor skannas och tolkas maskinellt. Detta ställer krav på de uppgifter som måste finnas på fakturorna, förutom de lagstadgade.

När någon från Bergs kommun gör en beställning/inköp hos Er är personen ifråga skyldig att lämna uppgift till Er om referensnummer. Referensnumret är personligt och består av "BK" och tre siffror. Fakturor till Bergs kommun ska alltid adresseras enligt nedan:  

Bergs kommun
FE 299
838 80 Frösön

Ange referens: BKXXX Namn Namn (om känt)

(Exempel: BK909 Bo Berg)

Om inte Er faktura är rätt adresserad kan fakturan komma att returneras och därmed kan betalningsprocessen komma att fördröjas. Dröjsmålsräntor accepteras inte på fakturor som returneras.  Vi betalar Er faktura 30 dagar efter att fakturan har ankommit till oss förutsatt att den är korrekt (om inget annat är överenskommet). Om detta är en helgdag flyttas betalning fram till närmast påföljande vardag. Vi accepterar inte fakturerings- och/eller expeditionsavgifter som ej avtalats. 

Fakturerings- och kravpolicy

I detta dokument kan du läsa om kommunens policy avseende fakturerings- och policy.PDF

Uppdaterad: 2018-06-28 11.31