Dela

Kontakta oss

Tyck till om Bergs kommun

SCB:s stora medborgarundersökning pågår just nu. Du som fått enkäten har möjlighet att påverka och utveckla kommunen och dess service. Dina svar spelar roll!

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning där invånare svarar på frågor som rör den kommunala verksamheten och hur Bergs kommun är som plats är att bo, leva och verka på. I enkäten får du bland annat tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet samt hur du upplever den kommunala servicen inom exempelvis skola och äldreomsorg. De personer som tillfrågas är ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år.

Har du fått enkäten?

Du som är med i undersökningen kommer att få hem ett informationsbrev i början av september, enkäten kommer några veckor senare. Du kan själv välja att svara med hjälp av pappersenkäten eller logga in och svara via webben.

Har du inte fått enkäten men vill ändå tycka till?

Oavsett om du är med i undersökningen eller inte är du alltid välkommen att skriva till oss och tala om vad du tycker.

E-post: bergs.kommun@berg.se
Postadress: Bergs kommun, Box 73, 845 21 Svenstavik

Resultat

Resultaten av höstens undersökning kommer att publiceras på berg.se så snart vi tagit del av dem, preliminärt under december.

Här kan du läsa mer om medborgarundersökningen och ta del av tidigare års statistik

Uppdaterad: 2019-08-22 16.15