Dela

Kontakta oss

Sparpaket för Bergs kommun klubbat idag

Vid ett extrainsatt sammanträde beslutade kommunstyrelsen i Bergs kommun idag om ett paket med åtgärder som en del i arbetet med att bromsa kostnaderna för kommunorganisationen.

Bakgrunden är den senaste budgetprognosen för kommunen, som visat på ett minusresultat för verksamhetsnämnden på drygt 8 miljoner kronor. Kommundirektör Ralf Westlund har därför tagit fram ett förslag på åtgärdspaket för att bromsa kostnaderna till budgetårets slut vid årsskiftet.

Det kommunövergripande åtgärdspaketet är en komplettering till det beslut som verksamhetsnämnden redan tidigare tagit om en åtgärdsplan för sin budget.

– Det behövs åtgärder och allmän återhållsamhet i hela kommunorganisationen för att hålla i kostnaderna och försöka vända trenden innan årets slut, säger Ralf Westlund.

Restriktivitet och noggrann prioritering

Under ett extrainkallat sammanträde idag klubbade kommunstyrelsen igenom förslaget till åtgärdspaket, som innebär att samtliga verksamheter inom kommunen ska vara mycket restriktiva och prioritera mycket noggrant när det gäller att bland annat tillsätta vakanta tjänster, tillsvidaretjänster och längre visstidsanställningar, samt med att bevilja övertid och anlita konsulter. Men också mycket restriktiva med att köpa in till exempel datorer, mobiltelefoner och annan teknik, utbildningar, resor och hotellövernattning, annonser samt hyra externa lokaler.

– Det handlar om åtgärder som får snabb effekt, att vi drar i handbromsen nu för att minska underskottet för verksamhetsnämnden, och att hela kommunorganisationen ställer upp solidariskt i detta. Men det handlar inte om något totalstopp för exempelvis rekryteringar, utan om att vi ska vara restriktiva och prioritera noggrant, säger Ralf Westlund.

Föreslår att Hackås ska bli kvar i Bergs kommun

Men det ekonomiska åtgärdspaketet var inte det enda ärendet på kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde idag. Kommunstyrelsen behandlade också medborgarförslag som rör Hackås tillhörighet till Bergs kommun. Hösten 2017 lämnades två medborgarförslag in gällande att Hackås skulle byta kommun till Östersunds kommun, och att folkomrösta i denna fråga.

Medborgarförslagen kommer att avgöras slutligt i kommunfullmäktige på torsdag, men kommunstyrelsen beslutade idag om att föreslå att kommunfullmäktige ska avslå förslagen.

Den egentliga orsaken till att det kallats till ett extra sammanträde var dock att besluta om bland annat bolagsordning, samverkansavtal och aktieägaravtal för det nya gemensamma VA- och renhållningsbolaget som Bergs och Härjedalens kommuner i höstas beslutade om att bilda. Andra ärenden som fanns på dagens agenda var nya ägardirektiv för Bergs Hyreshus och BTEA. Slutgiltiga beslut i dessa frågor fattas dock av kommunfullmäktige torsdag den 14 juni.

Uppdaterad: 2018-06-11 17.03