Dela

Kontakta oss

Sápmis nationaldag i Bergs kommun

Vi hissade flaggan utanför kommunkontoret i Svenstavik och
Jeanette Kråik, samisk koordinator, hälsade välkommen.

Sjöng och jojkade gjorde Tanja Nordfjell och som tilltugg fanns bland annat renkorv.

I Kommunalrådet Therese Kärngards tal togs det bland annat upp vårt förhållningssätt till hat och diskriminering gentemot samer.

Även Kommundirektör Ralf Westlund tog detta ämne i sitt tal.

Du hittar båda talen här nedan.

Therese Kärngard, kommunalråd.
" Bergs kommun är en makalöst vacker kommun, en kommun som är en del av Sapmi. Även om det ibland kan se ut som en vildmark så är det inte det, här har folk bott och verkat länge länge och de har levt nära naturen så spåren kan för ett ovant öga vara svåra att se.
Bergs kommun är en samisk förvaltningskommun sedan 10 år tillbaka så vi firar förutom samernas nationaldag även 10års jubileum som förvaltningskommun.
Vi är stolta att vara sydsamisk förvaltningskommun, det är ett viktigt uppdrag att få vara med och skapa förutsättningar för att revitalisera samiska språket, lyfta fram sapmi och öka kunskapen hos oss alla.

Bergs kommun är också en kommun där det inte finns plats för hot, hat och diskriminering. Efter Girjasdomen i Norrbotten har rasismen mot samer visat sin värsta sida och det är fullständigt oacceptabelt. Det har vi alla ett ansvar att sätta stop för.
Det är aldrig ok att hata, hota och trycka ner. Inte då, inte nu och inte sen.
Det är bara tillsammans vi skapar ett samhälle där alla får plats och det gör vi genom respekt, kunskap och dialog.

I dag firar vi samernas nationaldag, varje dag står vi upp för mänskliga rättigheter. "

Ralf Westlund, kommundirektör
" Ja som sagt i dag firar vi den samiska nationaldagen och jag känner en stolthet att vi i Berg är en samisk förvaltningskommun, som vi för övrigt firar ett 10-årsjubileum som i år.

Den 1/1 2010 så infördes en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk där bland annat sydsamiskan inräknas.

Avsikten med lagstiftningen är att skapa en bättre grund för de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur och sitt språk i Sverige. Detta är extra viktigt för dom samiska barnen så att dom får förutsättningar att kunna använda sitt språk i sin vardag och som ger förutsättningar att föra språk och kultur vidare till kommande generationer i framtiden, men även för våra äldre samer som bor på våra särskilda boenden och som ska kunna använda sitt samiska språk i sin vardag.

Att vara en samisk förvaltningskommun bär vi med stolthet, men det innebär också ett ansvar och är något som förpliktar. Under dessa 10 år som förvaltningskommun har vi bland annat jobbat med att öka kunskapen om samer och om rennäringen som för övrigt är en stor och viktig näring i kommunen och på många sätt ger oss vår identitet. Numera så sker ett samarbete tillsammans med kommunens högstadieskolor där alla i årskurs 7 får besöka en sameby och får möjlighet att ta del av det arbete som är samernas vardag. I höstas så åkte eleverna till Glen och deltog i renskötselarbetet där under en dag.

För ett par år sedan startade vi i kommunen även en förstudie som heter ”Besöksnäring i Renens rike” med målet att hitta nya arbetssätt och samverkansformer för att kunna kombinera två viktiga näringar – Rennäring och besöksnäring på, där samebyar, myndigheter och turistnäringen ska kunna samverka på ett hållbart sätt i framtiden.

Denna förstudie drog till sig uppmärksamhet från många olika håll, bland annat från Länsstyrelsen för Jämtlands län, och har även fört med sig att kommunen planerar att fortsätta detta arbete i form av ett pilot projekt som heter ”Hållbar utveckling i Oviksfjällen.

Vi jobbar för att ge förutsättningar för att samiska barn och elever ska kunna få tillbaka sitt språk vilket inte alltid är så lätt eftersom samiskan under en längre tid var förbjudet att talas i Sverige. Det är även en stor utmaning att hitta samisktalande medarbetare till våra verksamheter i kommunen. Kommunstyrelsen stöttar även sedan några år tillbaka med pengar till extra språkläger för barn och elever i kommunen, där vi även samarbetar med andra samiska förvaltningskommuner.

Så även om vi efter 10 år som samisk förvaltningskommun kan känna att vi har gjort en hel del och kommit en bit på vägen för att kunna bevara och återupprätta det samiska språket och den samiska kulturen så kan jag känna att vi fortfarande har en hel del jobb framför oss innan vi kan vara helt nöjda. Jag känner också att det är viktigt att påminna oss om att vi behöver jobba mera med detta inom samtliga verksamheter eftersom detta ansvar omfattar på ett naturligt sätt alla våra verksamheter i vår vardag, lika mycket som bland annat ekonomi och personalfrågor rör alla verksamheter och inte bara våra medarbetare som jobbar inom vår ekonomistödsfunktion och inom våran HR-enhet.

Jag känner också att vi i Bergs kommun har alla förutsättningar för att lyckas med detta fortsatta utvecklingsarbete eftersom vi har ca 800 engagerade medarbetare och politiker som tillsammans bildar en enorm styrka att åstadkomma det mesta vi tar oss an.

Slutligen så vill jag knyta an till det Therese nyss pratade om hat som finns ute i samhället och som på ett avskyvärt sätt visar sig från sin allra sämsta sida efter Girjasdomen i högsta domstolen.

Detta hat kommer aldrig att höra hemma hos oss i Bergs kommun och kommer aldrig att accepteras i vår organisation. Vi i Bergs kommun ska vara mycket bättre än så, och vi ska i stället vara goda föredömen och vi ska visa övriga samhället hur man respekterar och behandlar andra medmänniskor oavsett ursprung och bakgrund.

Hos oss ser vi olikheterna som en styrka och inte som en svaghet! "

Uppdaterad: 2020-02-06 13.41