Dela

Kontakta oss

Samlat grepp ska öka tillväxten

Utan skatteintäkter – ingen kommun. Måhända en tillskruvad formulering, men tillväxt är en ödesfråga för en mindre kommun. Därför tar kommunen nu ett helhetsgrepp på tillväxtfrågor för att få ”mer pang för pengarna”, och i veckan tillträdde den nya tillväxtchefen sitt uppdrag.

Den nyskapade tillväxtavdelningen ska ha som huvuduppgift att arbeta för ett ökat skatteunderlag genom ökad befolkning, fler bostäder, fler jobb och ökad attraktionskraft.

– Tillväxten är en direkt överlevnadsfråga för oss som liten kommun. Som prognoserna för bland annat befolkningsutvecklingen ser ut kommer vi inte att kunna få in tillräckligt med skattekronor för att bekosta den kommunala servicen, om vi inte jobbar hårt och målmedvetet med att öka tillväxten, säger kommunchef Ralf Westlund.

Ska arbeta samordnat och med helhetsperspektiv

Flera av de frågor som är viktiga för just tillväxt, som till exempel arbetsmarknadsfrågor, integration, näringsliv, kultur och fritid samt ungdomsfrågor, samlas nu alltså under samma organisatoriska paraply.

– Vi har ju jobbat med dessa frågor tidigare också naturligtvis, men det har skett i olika delar av organisationen och ibland i parallella spår vad gäller till exempel arbetsmarknadsfrågor, som flera olika verksamheter har haft varsin ingång i. Med den nya avdelningen förväntar vi oss en bättre samordning, att vi jobbar utifrån ett helhetsperspektiv och att vi på så vis får en högre utväxling, säger Ralf Westlund.

Under våren har kommunen rekryterat chef till den nya avdelningen, och nyligen stod det klart att det blir Anders Englund, idag näringslivschef i Bergs kommun, som axlar rollen som tillväxtchef, med benägen hjälp av utvecklingsstrategen i Bergs kommun, Fredrik Åström, som vid sidan av sin roll som strateg även blir biträdande tillväxtchef.

– Som kommunchef är jag mycket nöjd med rekryteringen. Både Anders och Fredrik har gedigen erfarenhet, bred kompetens och kapacitet att ta tillväxtarbetet i Berg till nya höjder, avslutar Ralf Westlund.

Anders Englund och Fredrik Åström tillträdde sina nya tjänster den 14 maj.

Uppdaterad: 2018-05-18 11.15