Dela

Kontakta oss

Ökad inflyttning orsaken till att befolkningen i Berg växer

41 personer fler bodde i Berg förra året jämfört med 2016, visar färsk statistik från SCB. Att det är fler som flyttar in än som flyttar ut är huvudförklaringen, men i vissa delar av kommunen föds det också allt fler barn.

Nyligen släppte Statistiska Centralbyrån, SCB, sin officiella befolkningsstatistik. I denna statistik säkerställs den befolkningsökning som även andra undersökningar visat på. Antalet Bergsbor för det gångna året var enligt SCB 7 122 personer, en ökning med 41 personer jämfört med 2016.

Inflyttare från länet, landet och utlandet

Framförallt är det ökad inflyttning som ligger bakom befolkningsökningen, och inflyttarna kommer såväl från Jämtland, övriga Sverige och från utlandet.

– Över 550 personer flyttade in till kommunen förra året, de flesta från andra delar av Jämtland. Men en dryg tredjedel av de nyinflyttade kom från andra delar av Sverige och ca 150 personer från utlandet, säger Anders Englund, näringslivschef i Bergs kommun.

Samtidigt flyttade 506 personer ut ur kommunen, vilket ändå ger ett positivt flyttnetto – 46 personer fler som flyttade in än som flyttade ut.

Fler barn i Klövsjö

Fortfarande är dock det så kallade ”födelsenettot”, skillnaden mellan antalet nyfödda och antalet avlidna, negativt för kommunen i stort – men det finns orter som sticker ut.

– Klövsjö ökar och uppvisar ett positivt födelsenetto, det föds alltså fler barn där än personer som avlider. Det märker vi av i exempelvis behovet av förskoleplatser och liknande, så den planerade utbyggnaden av förskolan i Klövsjö kommer sannolikt väl till pass, säger Anders Englund.

Att kommunen växer märks också på efterfrågan på bostäder.

– Bostadsfrågan är en av våra stora utmaningar just nu, kön till våra kommunala bostäder är lång och även hos privata fastighetsägare märks en stark efterfrågan, avslutar Anders Englund.

Uppdaterad: 2018-03-05 16.41