Dela

Kontakta oss

Misstanke om legionellabakterier i en av kommunens fastigheter

Ett väggmonterat duschmunstycke syns i ett badrum med väggar i olika grå färger

Bild: Kevin Baquerizo, Unsplash

Bergs kommun spolar ur och tar prover i vattenledningarna i en kommunal fastighet i Åsarna, sedan en boende i fastigheten under helgen konstaterats smittad av legionellabakterier.

I den aktuella fastigheten finns flera kommunala verksamheter, bland annat ett äldreboende, en förskola och en gruppbostad. Duscharna i fastigheten stängdes av omedelbart efter att kommunen fått kännedom om att en boende i fastigheten konstaterats smittad med legionella. Det är ännu inte klarlagt hur den boende blivit smittad, men kommunen provtar nu vattenledningarna i fastigheten för att se om bakterien kan ha kommit därifrån.

- Vi har kontrollerat vattentemperaturen under helgen för att säkerställa att vattnet är tillräckligt varmt, och vi kommer också att höja temperaturen på vattnet ytterligare och spola igenom ledningarna i fastigheten med riktigt hett vatten för att ta kål på eventuella bakterier, säger Richard Grubb, fastighetschef i Bergs kommun.

Provtagning för att spåra bakterieförekomst

Kommunen kommer tar också prover på vattnet på olika punkter i fastighetens ledningssystem både före och efter urspolningen.

- Tyvärr är det avancerad labbanalys som krävs så vi har fått veta att det kommer att ta ungefär två arbetsveckor innan vi får svar på proverna, säger Richard Grubb.

Fastighetens duschar kommer att vara avstängda tills provsvaren kommit och fastighetsavdelningen arbetar nu också med att säkerställa att de verksamheter som finns i huset får möjlighet att duscha på annat sätt under tiden.

På grund av hur ledningsnätet är konstruerat bedöms risken vara mycket låg för att bakterierna ska ha spridit sig utanför den aktuella fastigheten. Det är heller ingen fara att dricka vattnet i fastigheten eftersom det är vid så kallad aerosolbildning - alltså vattendimma som kan uppstå vid dusch eller bad - som man riskerar att andas in bakterierna och bli sjuk.

Fakta om legionellabakterier

Legionellabakterien förekommer naturligt i jord, sjöar och vattendrag och kan också finnas i distributionsnäten för vatten och i andra vattensystem. Bakterien sprids och kan orsaka sjukdom genom att man andas in så kallade vattenaerosoler, det vill säga mikroskopiska vattendroppar som kan bildas i till exempel duschar och bubbelpooler. Legionellabakterier kan orsaka två typer av sjukdomar hos människor, legionärsjuka och pontiacfeber.

Bakterierna sprids inte via dricksvatten och inte mellan människor.

Källa: Folkhälsomyndigheten.se

Uppdaterad: 2020-06-01 14.43