Dela

Kontakta oss

Miljonsatsningar på företagsklimatet i Berg

Bergs kommun får 5,28 miljoner kronor från Tillväxtverket under de kommande tre åren för att satsa på det lokala näringslivets utveckling och företagsklimatet i kommunen.

Bergs kommun är en av 39 kommuner i landet som tilldelas 1,76 miljoner per år under en treårsperiod för att förbättra det lokala företagsklimatet. Bakgrunden är ett uppdrag från regeringen till Tillväxtverket att fördela totalt 70 miljoner kronor för satsningar på företagsklimatet i kommuner som har särskilda utmaningar inom näringslivet, till exempel långa avstånd till kunder, leverantörer och serviceställen.

– Företagsamheten i Bergs kommun är mycket stark och vi ligger på tionde plats i Sverige när det gäller just företagsklimatet, men samtidigt finns stora utmaningar för det lokala näringslivet bland annat i form av tillgången till kompetens, kommunikationer och infrastruktur och framförallt kommersiella lokaler och mark, säger Anders Englund, tillväxtchef i Bergs kommun.

Ska skapa förutsättningar för näringslivet

De totalt 5,28 miljoner kronor som Bergs kommun får från Tillväxtverket de kommande tre åren kommer att användas till bland annat att skapa förutsättningar för lokala företag att utveckla och utöka sin verksamhet, samt förutsättningar för nya företag att etablera sig.

– Rent konkret handlar det bland annat om att vi använder pengarna till insatser för att öka bostadsbyggandet och få fram fler industrilokaler och till att driva på utveckling av infrastruktur som vägar, kommunikationer och fiber. Men också till att locka personer att vilja flytta hit, pendla hit eller starta företag här, eftersom det skapar förutsättningar för både bättre kommersiell och offentlig service i förlängningen, säger Anders Englund.

Kommunen kommer också använda pengarna till att förbättra den kommunala servicen gentemot företag och göra kontakterna mellan näringsliv och kommunen så smidig som möjligt, bland annat genom kompetensutveckling för tjänstemän och politiker och genom utökad dialog. Även kompetensutveckling för företag inom ämnen som digitalisering, hållbarhet och affärsplanering ingår i satsningarna.

– Sammanfattningsvis så handlar det om två huvudspår som vi kommer att jobba mot, dels fler jobb och utvecklad verksamhet hos de lokala företagen, och dels att göra kommunen attraktiv för arbetskraften, avslutar Anders Englund.

Uppdaterad: 2018-06-20 10.31