Dela

Kontakta oss

Många engagerade i insamling till drabbade i Svenstaviksbranden

Vy från håll över lägenhetshus i Svenstavik med rökfylld himmel ovanför

Foto: Daniel Gustafsson

Stort engagemang och många som hört av sig och velat hjälpa till. Så sammanfattar Hussam Nashawi, som ansvarat för att samordna frivillighjälp, läget två veckor efter branden i Svenstavik.

Efter branden i en hyresfastighet i Svenstavik för ett par veckor sedan var det många som hörde av sig till Bergs kommun med frågor om hur man kunde hjälpa de drabbade med exempelvis husrum, kläder, möbler och andra saker som gått förlorade i elden. Bergs kommun tog, delvis tillsammans med Svenska kyrkan, ansvaret för att organisera och samordna insamlingen via kommunens Inflyttarservice.

- Det var väldigt stor uppslutning från privatpersoner som ville hjälpa till, vilket är jätteroligt såklart. Men det kan också bli lite utmaningar då med att organisera allt så att det inte bildas lager av saker som sedan inte behövs, säger Hussam Nashawi, samordnare på kommunens Inflyttarservice och huvudansvarig för kommunens arbete med insamlingen.

Behoven har sett olika ut under processens gång.

- I början var det framförallt kläder och hygienartiklar som behövdes när de drabbade familjerna befann sig i sina tillfälliga bostäder i väntan på ersättningslägenheter. Det behovet fylldes på bara ett par dagar, men i takt med att familjerna fått tillgång till mer permanenta ersättningsbostäder så har det behövts lite andra saker, säger Hussam Nashawi, samordnare på Inflyttarservice.

Utgår från de drabbades behov

En viktig del i kommunens arbete har varit att hela tiden ha kontakt med de berörda familjerna och se till att deras behov är utgångspunkten för vad som samlas in.

- Många har hört av sig med möbler och liknande som man velat skänka omgående, men vi har hela tiden velat stämma av med familjerna först om vad de behöver kontra vad som finns, och sedan förmedlat kontakter mellan familjerna och de som velat skänka. Så ibland har det tagit lite tid med ”matchningen”, vi har inte haft någon lokal där vi tagit emot saker utan i möjligaste mån försökt ordna så att givare och mottagare får kontakt med varandra och ordnar överlämning, säger Hussam Nashawi.

Vad gäller den mest pressande frågan - någonstans att bo - så har detta löst sig på olika sätt för de berörda, med några som fått ny bostad via kommunens bostadsuthyrning Bergfast och andra som själv löst sin bostadssituation på andra sätt, till exempel genom att tidigarelägga en planerad flytt.

- Som det ser ut just nu så är behovet av exempelvis möbler fyllt för de familjer som är kvar i kommunen. Det som fortfarande behövs är till exempel madrasser, kuddar, täcken och sängkläder. Även köksprylar som tallrikar, bestick och liknande finns det fortsatta behov av, säger Hussam Nashawi.

Uppdaterad: 2020-08-25 17.00