Dela

Kontakta oss

Länsstyrelsen meddelar eldningsförbud

Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbud i Jämtlands län. Hög brandrisk råder i skog och mark.

Förbudet omfattar hela Jämtlands län från och med den 2 juni och varar tills vidare. Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med länets räddningstjänster.

Eldningsförbud innebär att du inte får använda öppen låga utomhus. Grillning fritt i naturen är inte heller tillåten. Grillning är endast tillåtet i för ändamålet framtagna grillar eller vid särskilt iordningställda grillplatser som är utformade så att det inte finns risk för brandspridning.

Var också försiktig med cigarettfimpar och till exempel verktyg som kan slå gnistor.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, uppmanar i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

Uppdaterad: 2018-06-02 15.33