Dela

Kontakta oss

Kommunen fortsätter utreda misstänkt legionellaförekomst

En takmonterad dusch med rinnande vatten

Bild: Laura Marques, Unsplash

Kommunens fastighetsavdelning väntar fortfarande på definitiva provsvar om legionellabakterier i vattnet i en av kommunens fastigheter i Åsarna. Ett flertal förebyggande åtgärder har dock vidtagits redan nu och fortsätter under kommande vecka.

Det var under den gångna helgen som en omsorgstagare som bor i en kommunal fastighet i Åsarna visade sig ha blivit sjuk av legionellabakterier. Kommunens fastighetsavdelning inledde omgående provtagning av vattnet för att utreda om personen kan ha fått smittan via fastighetens vattensystem. I fastigheten finns flera kommunala verksamheter, bland annat ett äldreboende, en förskola och en gruppbostad.

En handfull personer har testats bland boende och personal i huset, alla svar har inte kommit än men av de som kommit har alla varit negativa.

- Vi stängde av duschmöjligheterna när vi fick information om att en boende insjuknat. Under veckan har vi höjt temperaturen på vattnet och spolat igenom ledningarna med riktigt hett vatten, och ordnat med externa varmvattenberedare som inte tar vatten från fastighetens egna ledningar, för att de boende ska ha möjlighet att duscha, säger Richard Grubb, fastighetschef i Bergs kommun.

Snabbtest ger fingervisning

Prover har tagits och skickats på analys, både så kallat PCR-prov som är ett snabbtest som ger en fingervisning om huruvida det förekommer bakterier eller inte, och ett mer omfattande bakterieodlingstest som tar lite längre att få svar på men har betydligt högre träffsäkerhet och ger svar på om de legionellabakterier som finns är av den typ som kan orsaka sjukdom hos människor, och om halterna är så pass höga så att åtgärder behövs.

- Svaret på snabbtestet visar att det finns legionellabakterier i låga halter, vilket är relativt vanligt. Det vi kunnat utröna i övrigt är att man bör utreda om man ligger i ett spann på 100-1000 enheter per deciliter, och åtgärda om man ligger över 1000 enheter per deciliter. Vi låg på 170, det vill säga i det undre spannet för att fortsatt utredning ska vara rekommenderat, säger Richard Grubb.

Definitiva provsvar nästa vecka, men förebyggande åtgärder redan nu

Fastighetsavdelningen planerar ändå fler förebyggande åtgärder redan nu, bland annat genomför man ytterligare en ledningsspolning till veckan. Samtliga handdukstorkar i fastigheten kommer också att monteras ner och alla duschslangar och duschmunstycken bytas ut. Fastighetsavdelningen fortsätter också med kontinuerlig provtagning för att se om åtgärderna ger effekt.

- Det som är så lurigt med detta är att det tar upp till två veckor att få svar på de mer träffsäkra testerna eftersom bakterierna behöver odlas fram i labb. Därför har vi valt att ändå spola ledningarna, ordna med andra duschmöjligheter, byta duschslangar och liknande även om vi inte vet säkert ännu om halterna av bakterier är på en riskabel nivå. Vi vill vara på den säkra sidan, men inväntar också provsvaren från de mer träffsäkra testerna som väntas komma i slutet av nästa vecka, säger Richard Grubb.

Nästa provtagning blir måndag den 8 juni, därefter väntar en ny hetvattenspolning av ledningarna följt av ytterligare en provtagning efter det. Skulle den tredje provtagningen visa på förekomst är kemisk rengöring av ledningssystemet nästa steg att överväga.

Uppdaterad: 2020-06-05 15.27