Dela

Kontakta oss

Karin och Ellenore matchar till jobben

Koordinatorerna Ellenore Ottosson och Karin Sundin på AME poserar framför Tingshuset i Svenstavik. De ler mot kameran.

Det är ofta svårt för det lokala näringslivet att hitta den kompetens man behöver. Samtidigt finns många individer i kommunen som går utan jobb. Kommunens nystartade arbetsmarknadsenhet, AME, ska överbrygga glappet däremellan.

Arbetsmarknadsenheten, AME, hör till kommunens Tillväxtavdelning som inrättades den 1 januari i år. Under året har Karin Sundin och Ellenore Ottosson, båda koordinatorer på den nya enheten, jobbat intensivt tillsammans med sina kollegor för att hitta nya sätt att få individer i sysselsättning och hjälpa lokala företag att hitta den kompetens de behöver.

Redan nu samarbetar AME med andra delar av kommunen, till exempel med socialtjänsten, för att få ut individer i sysselsättning – men man ser också gärna att lokala företag signalerar behov av kompetens till kommunens koordinatorer.

- Vi vet att man ofta är tidspressad som exempelvis småföretagare, och att det kan vara svårt att hitta tiden för att rekrytera. Där kan vi hjälpa till, antingen med matchning direkt, i form av att vi tittar igenom vår ”bank” med individer och de behov som exempelvis företaget har och hittar någon som passar, säger Karin Sundin.

- Men vi kan också hjälpa mer långsiktigt genom att till exempel att skola in en ny medarbetare, klä på med kortare utbildningar genom att stötta i kontakten med berörda aktör, eller ordna med praktik eller liknande för att bygga upp den kompetens hos en individ som företaget behöver – skräddarsy en person för jobbet helt enkelt, fortsätter hon.

Viktigt för att få människor att bli kvar i kommunen

Personer som inte hittar jobb lämnar ofta kommunen, så arbetet med att matcha ihop arbetssökande med de kompetensbehov som finns lokalt i kommunen är viktigt både för kommunens befolkningsutveckling och för livskraften i det lokala näringslivet.

- I den här frågan underlättar det faktiskt att vi är en liten kommun, vi har ofta bra relationer och upparbetade kontakter med det lokala näringslivet, vilket vi kan nyttja till att både snabba upp processerna och att få till en bra matchning mellan individ och företag, säger Karin Sundin.

Förändringarna inom Arbetsförmedlingens verksamhet har självklart påverkat hur kommunen arbetar med frågorna, och att ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor till viss del landat på kommunen.

- Visst är det en stor förändring, men vi ser fördelar med det också. Som kommun har vi oftast en lite starkare lokal förankring än en statlig myndighet, och via vårt näringslivskontor har vi bra kontakter med lokala företag och andra organisationer. Det gör att vi får en större spelplan och kan kliva in och agera snabbare när vi ser behov, avslutar Karin Sundin.

Företagare i behov av kompetens? Ta gärna hjälp av AME!

Behöver du arbetskraft i ditt företag eller din organisation? Varmt välkommen att kontakta Karin eller Ellenore om du har frågor eller vill veta mer om vad AME gör eller kan hjälpa dig med!

Kontaktuppgifter hittar du här nedanför.

Uppdaterad: 2019-12-03 12.49