Dela

Kontakta oss

Har du fått det blå kuvertet? Sista chansen att svara och påverka!

Under våren har 800 invånare i Bergs kommun fått ”det blå kuvertet” i sin brevlåda. Det är Folkhälsomyndighetens återkommande nationella folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor som genomförs.

I år satsar Region Jämtland Härjedalen än en gång på att komplettera undersökningen med ett större antal enkäter i regionen.

Har du fått enkäten? Ta då chansen att svara och påverka satsningar på god och jämlik hälsa för alla i Jämtland Härjedalen. Senast i början av juni behöver vi ditt svar.

Med hjälp av undersökningen får Region Jämtland Härjedalen och länets åtta kommuner ett bra underlag för planering och prioritering av hälsofrämjande insatser.

– Genom enkäten får vi kunskap om hälsoläget i befolkningen och vi kan synliggöra skillnader mellan olika grupper i befolkningen. Utifrån det kan vi göra riktade insatser för en god och jämlik hälsa för alla, säger Hanna Viklund, folkhälsosamordnare Region Jämtland Härjedalen.

Resultatet av tidigare undersökningen har lett till konkreta insatser och förbättringar. Några exempel är att ungdomsmottagningen öppnat filialer i Strömsund och Sveg, en aktivitetspark med bland annat cykelparker och seniorgym har startats i Svenstavik och i Östersunds kommun har fem pilotverksamheter HBTQ-certifierats.

Mer information om enkäten

På Region Jämtland Härjedalens webbplats kan du läsa mer om undersökningen

Besök Region Jämtland Härjedalens sida om Hälsa på lika villkorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vid frågor kontakta:

Hanna Viklund, folkhälsosamordnare Region Jämtland Härjedalen

tel: 063-14 24 89

e-post: hanna.viklund@regionjh.se

Uppdaterad: 2018-05-09 11.36