Dela

Kontakta oss

Fina resultat för Bergs kommun i SCB:s medborgarundersökning

Bergs kommun förbättrar rejält på alla tre områden i SCB:s medborgarundersökning, vars resultat nyligen släppts. 800 Bergsbor har fått svara på frågor om Berg som plats att bo och leva på, om de kommunala verksamheterna och om sitt inflytande i kommunen.

Medborgarundersökningen genomförs av Statistiska Centralbyrån, SCB, vartannat år och är uppdelad på tre så kallade index - Nöjd-Region-Index, Nöjd-Medborgar-Index och Nöjd-Inflytande-Index.

Medborgarna allt nöjdare med kommunen

Bergs kommun förbättrar sina resultat på alla tre områden, med den största förbättringen inom delområdet Nöjd-Medborgar-Index, där resultaten från 2015 års mätning ökat från 43 till 53. Även Berg som plats att bo och leva på ökar från ett index på 51 för två år sedan till 59 i år.

– Vi kan se att fler och fler rekommenderar Berg som plats att bo och leva på, och det är framförallt inom trygghet som vi sticker ut med väldigt fina resultat. Men vi har även tagit ett rejält kliv framåt vad gäller både arbets- och fritidsmöjligheter, vilket är väldigt glädjande, säger Jesper Tjulin, administrativ chef i Bergs kommun.

Bergsborna upplever större inflytande än snittet

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning som genomförs i ett stort antal kommuner i Sverige, vilket också ger möjlighet att jämföra sig med andra kommuner.

Medborgarnas uppfattning om sitt inflytande i Bergs kommun stiger i årets undersökning över godkänt-nivån för första gången på tio år och ligger nu över riksgenomsnittet. Indexet för inflytande mäts genom medborgarnas uppfattning om kontakt, information, påverkan och förtroende i Bergs kommun.

– Vi förbättrar oss alltså inte bara mot oss själva, utan också gentemot övriga kommuner i Sverige. Det är en tydlig indikation på att vi är på rätt spår. Resultaten från undersökningen ger oss också ett bra underlag för att veta vad medborgarna ser som våra utvecklingsområden och vad vi ska arbeta vidare med för att göra vår kommun ännu bättre för våra invånare och besökare, avslutar Jesper Tjulin.

Läs mer om medborgarundersökningen och se rapporten med resultaten här

Uppdaterad: 2017-12-16 10.33