Dela

Kontakta oss

Det händer nu i kommunpolitiken

Det blir Socialdemokraterna som tillsammans med Centerpartiet kommer att styra Bergs kommun den kommande mandatperioden, och några förändringar i organisationen är också klara.

Socialdemokraterna och Centerpartiet samlar tillsammans 18 av de 31 mandaten i Bergs kommunfullmäktige och har därmed så kallad egen majoritet i såväl kommunfullmäktige som i nämnder och styrelser. 13 av mandaten tillfaller (S) och 5 mandat (C).

Övriga partier i kommunfullmäktige är Moderaterna med 7 mandat, Sverigedemokraterna med 4 mandat och Vänsterpartiet med 2 mandat.

Nya nämnder införs

Den nya majoriteten har kommit överens om att göra några förändringar i kommunens politiska organisation. Den nuvarande Verksamhetsnämnden, som idag hanterar frågor inom vård, omsorg, socialtjänst, barnomsorg, skola, med mera delas i två nämnder och de tidigare utskotten under dessa nämnder tas bort. Berg får därmed nu en Barn- och utbildningsnämnd och en Vård- och socialnämnd.

Dessutom införs en teknisk nämnd som bland annat kommer att ha huvudmannaskapet för den VA-verksamhet som är under bolagisering.

Fördelning av ordförandeposter i nämnder och styrelser

Socialdemokraterna kommer att ha ordförandeposterna i Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsens arbetsutskott, Vård- och socialnämnden, Tekniska nämnden och BTEA:s styrelse.

Centerpartiet får ordförandeposterna i Barn- och utbildningsnämnden, Miljö- och byggnämnden (som blir gemensam för Bergs och Härjedalens kommuner), samt i Kommunstyrelsens utvecklingsutskott. För Bergs Hyreshus sitter ordinarie styrelse kvar till ordinarie årsstämma.

Det är nu upp till respektive parti att nominera sina kandidater till de olika posterna. De som väljs in till nämnder och styrelser behöver inte vara ledamöter i fullmäktige eller ha funnits med på partiets lista till fullmäktige, men måste dock vara över 18 år och folkbokförda i kommunen.

Vad händer nu?

Bergs kommuns nya kommunfullmäktige börjar sin mandatperiod idag den 15 oktober. Det första planerade sammanträdet hålls den 20 november, då fullmäktige bland annat ska ta beslut om budget för 2019. Nämnder, utskott och styrelser börjar dock sin mandatperiod den 1 januari 2019 och väljs in på kommunfullmäktiges sammanträde den 13 december i år.

Så röstade Bergsborna

4 604 giltiga röster inkom i valet till kommunfullmäktige i Bergs kommun, och med ett totalt antal röstberättigande på 5 616 personer ger det ett valdeltagande på 83,21 % i kommunvalet, vilket är drygt 1 procentenhet högre än vid valet 2014. Mandatfördelning till fullmäktige sker enligt den så kallade jämkade uddatalsmetoden och fördelas mellan partier som anmält sitt deltagande eller anses ha anmält sitt deltagande och som fått minst 2 % av rösterna i kommunen.

Nya fullmäktige består därmed av de politiker som folket valt direkt genom listorna på partiernas valsedlar (antalet mandat som partiet fått avgör vilka som kommer in), men personer som fått mer än 5 % av partiets röster via personkryss kan flyttas uppåt på partiets lista.

Även i riksdagsvalet samt landstingsvalet ökade valdeltagandet något och landade på 85,60 % i riksdagsvalet och 81,96 % i landstingsvalet. Totalt 2 234 personer av de som röstade i Berg valde att förtidsrösta.

Lista över ledamöter i Bergs kommunfullmäktige

Här är alla 31 ordinarie ledamöter i Bergs nya kommunfullmäktige:

Moderaterna
Elise Ryder Wikén
Daniel Danielsson
Linda Sjöstedt
Jennie Klaesson
Elaine Asp
Annika Hagen
Kent Karlsson

Centerpartiet
Lena Olsson
Bo Karlsson
Jon Olofsson
MajLis Saur
Erik Olofsson

Arbetarepartiet Socialdemokraterna
Therese Kärngard
Daniel Arvastsson
Mia Eriksson
Dan Martinsson
Maud Thuresson Jonsson
Daniel Andersson
Maryam Ghafoori
Kent Rosenqvist
Maria Nesterud
Richard Lundgren
Karin Paulsson
Signar Brzezinski
Alma Karlsson

Vänsterpartiet
Alf Lundin
Helena Åsasdotter Nord

Sverigedemokraterna
Bengt Åke Arendolf
Kjell Åke Andersson
Mikael Paulsson
Anette Rangdag

Uppdaterad: 2018-10-15 16.07