Dela

Kontakta oss

Det behövs för att besöksnäringen i Berg ska utvecklas

Förutsättningarna är goda – företag, föreningar och andra aktörer har en stark framtidstro när det gäller turismen i kommunen. Men vad behövs för att besöksnäringen i Berg ska kunna växa hållbart och långsiktigt? Frågan är nu ett steg närmare ett svar.

Sedan i vintras har Bergs kommun arbetat med att ta fram en ny strategi för hur besöksnäringen i kommunen ska utvecklas. Under arbetet har kommunen involverat såväl näringslivet i kommunen som föreningar och andra aktörer för att samla in kunskap och fakta om vad som är viktigt för att hitta en gångbar strategi framåt.

– Vi har haft flera workshoppar i olika delar av kommunen och genomfört såväl djupintervjuer och enkätundersökningar för att skapa oss en bra bild av läget och en god grund att stå på kunskapsmässigt. Det behövs för att kunna sätta bra mål för arbetet med att utveckla denna för oss mycket viktiga näring, säger Ketty Engrund, näringslivsutvecklare på Bergs kommun och projektledare för strategiarbetet.

Klarlagt utmaningar och prioriteringar

Häromveckan arrangerade kommunen en uppsamlingsträff för företag, föreningar samt representanter från kommunorganisationen för att summera läget hittills och diskutera nästa steg i arbetet.

– Vi har landat ganska bra i både vilka utmaningar vi står inför och vad vi behöver prioritera framöver. Vi ser att det som behövs inom besöksnäringen i stort är att jobba med reseanledningar och marknadskommunikation, samt med gästservice och kompetensutveckling. Vi behöver också hantera de utmaningar som finns i form av att vi verkar i ett stort område och har många små aktörer med specifika behov och ofta knappa resurser, säger Ketty Engrund.

Nästa steg för kommunens del blir att besvara frågan om vad kommunens roll blir i arbetet med att stärka företagen inom de fyra identifierade fokusområdena.

– En viktig fråga genom hela arbetet har varit ”vem gör vad bäst?”, att både vi som kommun och aktörer inom näringen har klart för oss våra respektive roller i att hitta en väg framåt men ändå jobba mot samma mål. Till exempel kanske inte kommunen är den som ska utveckla aktörernas reseanledningar, men vi kan stötta aktörerna i deras kompetensutveckling inom detta, säger Ketty Engrund.

Till våren väntas ett förslag till strategi kunna beslutas av kommunfullmäktige i Berg.

– Innan det ska våra beslutsfattare få mer information och också arbeta själva med det vi kommit fram till hittills, för att vi sedan ska kunna ta fram ett förslag på inriktning för vårt kommande arbete med att utveckla besöksnäringen i kommunen, avslutar Ketty Engrund.

Uppdaterad: 2018-12-03 11.04