Dela

Kontakta oss

Bergs kommun vill hitta arbetsmetod för hållbar turism i renens rike

Två renar vid en inhägnad

Frågan om en hållbar väg framåt för två av kommunens största näringar, besöksnäringen och rennäringen, är ingen ny fråga. Men när kommunen som besöksmål växer blir frågan allt mer aktuell. Nu vill Bergs kommun ta fram en modell för att arbeta med frågor som berör rennäringen och där många olika aktörer är involverade.

Det är helhetstänket och en tydlig ansvarsfördelning som saknas, menar kommunen, och har därför nu beviljat pengar ur kommunens innovationsfond för att utreda vilken ansvarsfördelning som faktiskt finns och ta fram en modell för roller, processer och ansvar.

Målet på lång sikt är en utvecklad arbetsmodell där rennäringens förutsättningar beaktas vid exploateringar eller annan markanvändning. Därför är det nya projektet ”Hållbar besöksnäring i renens rike” nästa steg.

– Frågan har väckts såväl i vårt samiska råd som i samband med vår översiktsplanering, vi har haft flera möten med samebyar där de pekat ut orosområden, viktiga områden för rennäringen där trycket från besöksnäringen ökar. Vi behöver samverka mer i dessa frågor för att hitta en hållbar väg inför framtiden, vi vill ha en rennäring och besöksnäring i balans, säger Therese Kärngard, kommunalråd i Bergs kommun och ordförande i kommunens samiska råd.

Risker med mer aktivitet i rennäringsområden

Kommunen ser en risk med ökad aktivitet i områden som är viktiga för rennäringen. Den samlade effekten av många besöksverksamheter och etableringar, utan någon helhetsbild över hur de påverkar, skapar ohållbara situationer för rennäringen. Detta är olyckligt både för rennäring och besöksnäring i det långa loppet och därför behövs ett helhetsgrepp om frågan menar Jeanette Kråik, samisk samordnare i Bergs kommun.

– Både myndigheter och besöksnäringen beklagar den problematik som finns men ingen verkar kunna få någon rätsida på det, sannolikt eftersom det är oklart vilket mandat olika myndigheter faktiskt har. Ett exempel är situationen i Storulvån i Åre kommun de senaste åren, säger hon.

Oklarheter i vem som ansvarar

Det problem som Bergs kommun identifierat handlar alltså om oklarheter i vilken myndighet som ansvarar för vad och vilket mandat som finns att ta tag i frågan. Den förstudie som Bergs kommun nu beviljat innovationsfondsmedel till ska resultera i en modell med tydliga roller att arbeta utifrån, en modell som även ska kunna användas av till exempel andra kommuner i landet.

– Detta är en utmaning inte bara i Bergs kommun utan i fler kommuner där rennäring och besöksnäring är stark. Men ingen har, så vitt vi vet, tagit tag i frågan på detta sätt tidigare, och vi hoppas verkligen att detta ska kunna användas av fler, säger Jeanette Kråik.

- Det kommer att gynna alla i slutändan att vi hittar en hållbar väg inför framtiden. Vi lever ju alla av naturen, men på olika sätt och vi är alla intresserade av att vara rädda om det naturen är för oss. I den samiska värdegrunden förvaltar vi naturen för nästa generation, något vi behöver tänka på lite oftare, avslutar hon.

Uppdaterad: 2018-04-10 15.49