Dela

Kontakta oss

Bergs kommun tar bort vissa digitala vårdtjänster ur förmånsportal

I februari i år infördes en så kallad förmånsportal med förmåner och erbjudanden riktade till anställda inom Bergs kommun. Nu väljer kommunen att ta bort de förmåner som erbjuds via så kallade digitala vårdtjänster utanför länet.

Bakgrunden är bland annat den debatt som varit i media de gångna veckorna.

– Vi har tagit ställning till detta och kommit fram till att det för oss som glesbygdskommun är väldigt viktigt att bland annat kunna bevara våra hälsocentraler lokalt. Därför vill vi som arbetsgivare inte uppmuntra till att våra anställda använder utomläns vårdtjänster, då detta innebär en belastning på regionens ekonomi, säger Ralf Westlund, kommundirektör.

Det var i vintras som kommunen införde en så kallade förmånsportal för anställda, en digital tjänst med ett stort antal samlade förmåner och erbjudanden.

– Vi upphandlade portalen som en paketlösning, det är leverantören av förmånsportalen som sluter avtal med underleverantörer om de erbjudanden och förmåner som portalen innehåller på både lokal och nationell nivå. Dessa erbjudanden och förmåner blir då tillgängliga för alla de arbetsgivare som anslutit sig till portalen, vilket också varit fallet med de digitala vårdtjänster som portalen innehåller, säger Ralf Westlund.

Det kommunen nu har tagit beslut om är att be leverantören av förmånsportalen att i kommunens portal ta bort vissa förmåner och erbjudanden inom digitala vårdtjänster.

– Vår HR-avdelning har kontaktat leverantören och bett dem att ta bort sådana förmåner och erbjudanden som innebär att man får primärvård utanför vårt eget landsting. Självklart finns denna typ av vårdtjänster tillgängliga för personer boende i kommunen ändå, utanför portalen, precis som för alla andra i Sverige. Men vi som arbetsgivare vill inte stå för det, säger Ralf Westlund.

Konkret handlar det om två så kallade ”vårdappar” som nu tas bort ur kommunens utbud i förmånsportalen.

– För oss handlar det om att visa solidaritet med Region Jämtland Härjedalen genom att inte bidra till ökade kostnader för dem genom det vi erbjuder våra anställda, säger Therese Kärngard (S), kommunalråd i Bergs kommun.

Uppdaterad: 2018-11-16 09.41