Dela

Kontakta oss

Bergs kommun säger nej till gruvbrytning i Oviken

Bild på ett dagbrott i Leveäniemi i Svappavaara

Dagbrott, Leveäniemi i Svappavaara. Foto: RefDr, Wikimedia Commons

En enhällig kommunstyrelse fattade på måndagen beslut om sitt yttrande angående den ansökan som EU Energy Corporation avser lämna in till myndigheten om vanadinbrytning i ett dagbrott i Oviken.

I det samrådsyttrande som Kommunstyrelsen fastställde under måndagens sammanträde lyfter kommunen bland annat upp att man anser att gruvbrytningen inte är förenlig med god hushållning av mark och vatten, att Storsjöbygdens unika jordbruks- och kulturlandskap bör ses som extra skyddsvärt samt att Jämtlands vattendrag och sjöar såväl som tillgänglig jordbruksmark utgör ovärderliga resurser som måste skyddas.

– Att låta miljöfarliga tungmetaller förorena både jordbruksmark och dricksvattentäkter rimmar väldigt illa med kommunens strävan mot en god livsmiljö för alla i kommunen, med bland annat god tillgång till rent dricksvatten och möjligheter till hållbar, ekologisk och lokal livsmedelsproduktion i framtiden, säger Therese Kärngard (S), kommunstyrelsens ordförande i Bergs kommun.

Samtliga partiföreträdare i Bergs kommunstyrelse har diskuterat och står bakom det yttrande som Kommunstyrelsen nu formellt beslutat om.

– Det finns ingen partipolitik i den här frågan, utan vi är överens över partigränserna om att när vi väger samman de konsekvenser som en vanadinbrytning i Oviken för med sig så är väger de negativa konsekvenserna och riskerna betydligt tyngre än exempelvis de arbetstillfällen som gruvetableringen skulle kunna medföra, säger Daniel Danielsson (M), oppositionsråd i Bergs kommun.

Det är bland annat risken för miljöpåverkan även långt efter gruvverksamheten upphört som kommunen lyfter i yttrandet, liksom risken för att gruvetableringen skulle inverka negativt på andra, växande näringar som exempelvis besöksnäringen i kommunen.

– Vi anser också att den kommunala vetorätten bör gälla även i det här fallet. Uran är en biprodukt vid vanadinbrytning och även om EU Energy Corporation inte har för avsikt att använda uranet så anser vi att utvinning av vanadin i alunskiffer går att klassa som uranbrytning och därmed borde omfattas av den kommunala vetorätten, säger Bo Karlsson (C), förste vice ordförande i Kommunstyrelsen i Bergs kommun.

I yttrandet begär kommunen också ett klargörande av det juridiska läget med vetorätten.

Läs kommunens yttrande till Bergsstaten i sin helhet (PDF)PDF

Uppdaterad: 2019-02-25 12.27