Dela

Kontakta oss

Bergs kommun deltar i Krisberedskapsveckan 2018

Foto: Thomas Henrikson, MSB

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018, en nationell kampanjvecka för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget på grund av exempelvis extremt väder eller en IT-attack.

Initiativtagare till Krisberedskapsveckan är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Bergs kommun deltar för andra året i rad.

- Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Jesper Tjulin, stabschef och tf säkerhetssamordnare i Bergs kommun.

Vad gör du om vardagen vänds upp och ner?

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under årets kampanjvecka och syftar till att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Krisberedskapsveckan ska öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Jesper Tjulin.

En viktig del av kampanjen är just att öka kunskapen hos allmänheten om hur man kan förbereda sig. Bergs kommun kommer därför att ha krisberedskapstema på bland annat berg.se och i kommunens sociala medier under vecka 22, och även kommunens högstadieskolor har fått information och material för att ta upp krisberedskap med eleverna.

Broschyr om krisberedskap till alla hushåll

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) också ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till IT-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats dinsäkerhet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om kommunens arbete med säkerhet, krishantering och krisberedskaplänk till annan webbplats

Läs mer om Krisberedskapsveckan och broschyren Om krisen eller kriget kommer: www.msb.se/krisberedskapsveckanlänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2018-05-23 13.01