Dela

Kontakta oss

Arbetsmiljön inom äldreomsorgen utreds

Efter att det förekommit uppgifter i media om dålig arbetsmiljö inom delar av äldreomsorgen i Bergs kommun har kommunen vidtagit åtgärder för att utreda både medarbetarnas upplevelse av arbetsmiljön och kvaliteten i verksamheten.

Det var i slutet av maj som lokalmedia publicerade uppgifter om signaler från medarbetare inom äldreomsorgen om mycket dålig arbetsmiljö och en krisartad situation inom delar av kommunala äldreomsorgen. Kommunen har därför utrett saken under de gångna veckorna men har inte hittat några tecken på kris eller hot mot omvårdnadssäkerheten.

– Så här långt i utredningen har vi inte sett något som bekräftar bilden av en krisartad situation. Visst har vi en mycket tuff ekonomisk situation och vi har också haft svårt att få in vikarier emellanåt, men vi har inte fått några indikationer på att läget är så pass allvarligt att omvårdnadssäkerheten äventyras, säger Helen Rikardsson, avdelningschef för Stöd, utveckling och hälsa på Bergs kommun.

Tillsynsbesök i aktuella verksamheter

Personal från kommunens HR-avdelning har, tillsammans med enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska samt verksamhetsutvecklare under juni månad gjort oannonserade tillsynsbesök på alla särskilda boenden och korttidsboenden i kommunen, för att intervjua såväl ordinarie personal som vikarier om verksamhetens utförande. Man har också gjort slumpmässiga kontroller av verksamheternas dokumentation i syfte att kontrollera om det funnits avvikelser relaterade till det som lyfts fram i media.

– Vi har som sagt inte kunnat se något sådant. Vi har heller inte fått några indikationer internt på några allvarliga problem av det slaget tidigare, men vi tar självklart alla signaler av detta slag på stort allvar. Därför vidtog vi också åtgärder omgående i form av bland annat de extra tillsynsbesöken i de aktuella verksamheterna, säger Helen Rikardsson.

Arbetsmiljöenkät genomförs under juli

En arbetsmiljöenkät har också nyligen skickats ut till personal inom verksamhetsområdet, vars resultat väntas bidra ytterligare till en mer detaljerad helhetsbild av läget.

– Arbetsmiljöenkäten var planerad sedan tidigare och ingår i vårt systematiska arbetsmiljöarbete men kommer lägligt också med tanke på denna fråga. Det ger oss en ännu klarare bild av hur personalen upplever arbetsmiljön just nu och ger oss också möjlighet att se vilka eventuella åtgärder som vi kan behöva sätta in, säger Helen Rikardsson.

Arbetsmiljöenkäten genomförs av kommunens företagshälsovård och resultaten väntas vara sammanställda och levereras till kommunen preliminärt senare i sommar.

Uppdaterad: 2018-06-29 10.58