• Information om coronaviruset

    Flera av våra verksamheter påverkas på olika sätt med anledning av coronaviruset. På vår samlingssida hittar du mer information.

Dela

Kontakta oss

Ansökan om hälsofrämjande aktiviteter

 Ansökan ur fonden hälsofrämjande aktiviteter

Syftet med fonden är att uppmuntra till fysisk aktivitet och reducera antalet fallolyckor. Aktiviteterna skall vända sig till er som är 65 år eller äldre. Föreningar, intresseorganisationer och enskilda som har för avsikt att anordna en aktivitet som främjar fortsatt god hälsa för åldersgruppen kan ansöka ur fonden.

Blankett ”Ansökan om hälsofrämjande aktiviteter för oss över 65 år” finns att hämta på bergs kommuns hemsida berg.se/blanketter/vård och omsorg eller kan beställas av nämndsekreteraren.

För frågor eller ytterligare information kontakta nämndsekreterare Elin Ryd på tel. 0687-161 00 eller via e- post: elin.ryd@berg.se

Ansökan skall skickas till: Bergs kommun, Vård- och socialnämnden, Box 73, 845 21 Svenstavik, och ska vara inkommen senast den 24 april 2020.

Uppdaterad: 2020-03-18 15.03