Dela

Kontakta oss

Kontakta oss

Här finner ni viktiga kontaktuppgifter till Bergs kommun inklusive de kommunala bolagen Bergs Hyreshus och Bergs Tingslags Elektriska. Dessutom ytterligare kontaktuppgifter till viktigare samhällsfunktioner.

telefoner hänger uppifrån i sladdar
Kontaktinformation

Verksamhet

Namn

Telefonnummer

Nöd

 

 

Nödnummer

SOS Alarm

112

 

 

 

Polis, Ambulans, Räddning

 

 

Polis, ej brådskande

Polisens nationella telefonnummer

114 14

Ambulans, ej brådskande

SOS Alarm

063-10 81 50

Sjukvårdsrådgivnig

Nationellt tjänst

1177

Jämtlands Räddningstjänstförbund

Växel

063-14 80 00

Information vid olyckor och kriser

SOS Alarm

113 13

 

 

 

Akut

 

 

Socialjour, efter kontorstid

Begär socialjouren i Bergs kommun.

SOS-alarm, 112

POSOM, under kontorstid

Kommunens växel

0687-161 00 under kontorstid, annars 112.

 

 

 

Växel

Bergs kommun, BTEA, Bergs hyreshus

0687-161 00

Fax

Bergs kommun

0687-161 05

 

 

 

Klagomål/felanmälan

 

 

Felanmälan

Bergs hyreshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0687-164 50

Fastighetsjour, utom kontorstid

Bergs hyreshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

063-107781

Felanmälan Elleverans

BTEAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, dygnet runt

0687-552 22, 070-682 85 15

Felanmälan Vattten & Avlopp utanför fastighet

Bergs kommun

063-107781

Risklinjen

Nationellt nummer

020-93 00 00

Patientnämnd, kansli

Jämtlands Läns Landsting

063-14 75 60, 14 75 58

 

 

 

Tjänster

 

 

Bostadsförmedling

Bergs hyreshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0687-16450

 

 

 

Verksamhetsansvariga

Bergs kommun

 

Kommundirektör

Ralf Westlund

0687-161 24, 070-494 04 06

Stabschef

Jesper Tjulin

0687-161 82, 070-671 55 25

Chef Demokratistöd

Anton Johansson

0687-162 01

  

HR-chef

Anna Nordbrandt

0687-161 36

Näringslivschef

Anders Englund

0687-164 01, 070-234 87 37

Miljö- och byggnadschef

Cilla Gauffin

0687-163 50, 070-275 13 72

Chef Stöd, utveckling och hälsa (SUH)

Helen Rikardsson

0687-162 36, 070-253 15 41

Barn- och utbildningschef

Anneli Olofsson

0687-162 65, 072-712 59 40

Chef Integrationsenheten

Maria Östlund

0687-163 09, 072-237 74 03

Chef Vård- och omsorg

Carina Rodhe

063-579280, 070-348 09 46

Chef socialtjänst och bistånd (socialchef)

Jessica Granqvist

0687-163 16, 070-522 70 20

Chef Hälso- och sjukvård

Carina Rodhe

063-579280, 070-348 09 46

MAS

Katrin Wiking

0687-162 11, 076-145 3372

Chef vatten och avlopp

Sofia Nisses

0687-161 67, 072 705 5578

Renhållningschef

Jörgen Kristoffersson

0687-161 56, 070-670 05 74

IT-chef

Staffan Lidén

0687-161 22, 070-348 09 56

Webbansvarig

Heino Nurmik

0687-163 24

Kommunikationsansvarig

Sofia Rudeklint

0687-161 12, 070-100 89 08

Säkerhetssamordnare

Josephine Råbock

0687-164 06
Förtroendevalda

Bergs kommun

 

Kommunalråd

Therese Kärngard

063-77 05 71, 070-303 15 50

Ordförande i Verksamhetsnämnden

Daniel Arvastsson

0687-162 09, 073-066 02 52

Ordförande i Miljö- och byggnadsnämnden

Eva Simonsson

073-181 33 68

Oppositionsråd

Elise Ryder-Wikén

0687-321 95, 070-649 64 04

 

E-postadresser till kommunen

Mottagare

E-postadress

Bergs kommun

bergs.kommun@berg.se

Miljö- och byggnadsnämnd

mob@berg.se

Verksamhetsnämnden

verksamhetsnamnden@berg.se

VA/Renhållningsfakturor

faktura.varh@berg.se

Äldreomsorgsfakturor

faktura.aldreomsorg@berg.se

Barnomsorgsfakturor

faktura.barnomsorg@berg.se

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@berg.se

Uppdaterad: 2018-12-10 14.53