• Information om coronaviruset

    Flera av våra verksamheter påverkas på olika sätt med anledning av coronaviruset. På vår samlingssida hittar du mer information.

Dela

Kontakta oss

Kontakta oss

Här finner ni viktiga kontaktuppgifter till Bergs kommun inklusive de kommunala bolagen Vatten och Miljöresurs samt Bergs Tingslags Elektriska, BTEA. Dessutom ytterligare kontaktuppgifter till viktigare samhällsfunktioner.

telefoner hänger uppifrån i sladdar

Dag före röd dag som infaller måndag till fredag stänger växeln/reception kl 12.00.

Dag före röd dag som infaller på en lördag stänger växeln/reception kl 15.00 liksom dag före jul och nyårsafton. Midsommarfton är det alltid stängt.

Kontaktinformation

Verksamhet

Namn

Telefonnummer

NödNödnummer

SOS Alarm

112
Polis, Ambulans, RäddningPolis, ej brådskande

Polisens nationella telefonnummer

114 14

Ambulans, ej brådskande

SOS Alarm

063-10 81 50

Sjukvårdsrådgivning

Nationell tjänst

1177

Räddningstjänsten Jämtland

Växel

063-14 80 00

Information vid olyckor och kriser

SOS Alarm

113 13
AkutSocialjour, efter kontorstid

Begär socialjouren i Bergs kommun.

SOS-alarm, 112

POSOM, under kontorstid

Kommunens växel

0687-161 00 under kontorstid, annars 112.
Växel

Bergs kommun, BTEA, Bergs hyreshus

0687-161 00

Fax

Bergs kommun

0687-161 05
Klagomål/felanmälanFelanmälan

Bergs hyreshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0687-164 50

Fastighetsjour, utom kontorstid

Bergs hyreshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

063-107781

Felanmälan Elleverans

BTEAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, dygnet runt

0687-552 22

Felanmälan Vatten & Avlopp utanför fastighet

Vatten och Miljöresurslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

010-25 15 300 (vardagar 08-16)
063-12 20 02 (övrig tid)

Patientnämnd, kansli

 Region Jämtland Härjedalen

 063-14 75 60, 14 75 58TjänsterBostadsförmedling

Bergs hyreshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

0687-164 50
Verksamhetsansvariga

Bergs kommun


Kommundirektör

Ralf Westlund

0687-161 24

Stabschef/Tf. HR-chef

Jesper Tjulin

0687-161 82

Kommunsekreterare

Ingegerd Backlund

0687-16239

HR-chef

Vakant

-

Tillväxtchef

Anders Englund

0687-164 01

Miljö- och byggchef

Cilla Gauffin

0687-163 50

Chef Strategiskt ledningsstöd

Helen Rikardsson

0687-162 36

Utbildningschef

Anneli Olofsson

0687-162 65

Chef Verkställighet Socialtjänst

Maria Östlund

0687-163 09

Chef Verkställighet Vård och omsorg

Carina Rodhe

0687-163 11

Chef Socialtjänst Myndighetsutövning

Jessica Granqvist

0687-163 16

Chef Hälso- och sjukvård

Anna Avdelius

0687-162 84

Chef LSS

Mats Danielsson

0687-163 91

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Katrin Wiking

0687-162 11

Chef teknisk enhet

Jörgen Kristoffersson

0687-161 56

IT-ansvarig

Daniel Gustafsson

0687-161 22

Webbansvarig

Heino Nurmik

0687-163 24

Kommunikationsansvarig

Sofia Rudeklint

0687-161 12

Säkerhetssamordnare

Josephine Råbock

0687-164 06
Förtroendevalda

Bergs kommun


Kommunalråd

Therese Kärngard

0687-161 09

Oppositionsråd

Daniel Hillbom

073-076 91 85

Oppositionsråd

Daniel Danielsson

073-082 95 96


E-postadresser till kommunen

Mottagare

E-postadress

Bergs kommun

bergs.kommun@berg.se

Miljö- och byggnadsnämnd

mob@berg.se

Vård- och socialnämnden

vardsocialnamnden@berg.se

Utbildningsnämnden

utbildningsnamnden@berg.se

Fastighets- och IT-nämnden

fastighets-itnamnden@berg.se

Valnämnden

valnamnd@berg.se

Äldreomsorgsfakturor

faktura.aldreomsorg@berg.se

Barnomsorgsfakturor

faktura.barnomsorg@berg.se

Dataskyddsombud

dataskyddsombud@berg.se

Uppdaterad: 2020-01-13 16.27