Dela

Kontakta oss

Vanliga frågor om coronaviruset covid-19

Här får du svar på vanliga frågor om hur coronaviruset covid-19 påverkar Bergs kommuns verksamheter samt vilka åtgärder vi vidtar för att förebygga smitta. Utgångspunkten för de ställningstaganden som varje verksamhet gör är de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, Region Jämtland Härjedalen och andra expertmyndigheter ger.

Omsorg, hjälp och vård

70+ och riskgrupper

Vågar man som äldre (70 år och uppåt) gå ut och handla?

Bergs kommun beslutade i mars att alla personer som är 70 år och äldre ska få gratis hemsändning av livsmedel. Anledningen är Folkhälsomyndighetens rekommendation att äldre personer ska undvika kontakter med andra människor.

Nu har kommunen beslutat att förlänga gratis hemsändning till den 31 augusti 2020. Under sommaren har kommunen många besökare och därmed ökad risk för smittspridning. Det finns i dagsläget inga beslut på gratis hemsändning efter 31 augusti. Kommunen följer rapporteringen från Folkhälsomyndigheten och deras rekommendationer.

Hemsändningen innebär extra arbete för butikerna och vi ber därför att ni som har möjlighet söker fler lösningar på att handla livsmedel.

Ta gärna hjälp av familj och vänner eller ordna en tid med butiken så att du kan handla när det är lite kunder i butiken.

Kom ihåg att hålla avstånd när du träffar andra personer!

Den kostnadsfria leveranstjänsten gäller för personer över 70 år som är skrivna i Bergs kommun. Tjänsten kan nyttjas en gång per hushåll och vecka och finansieras via ett bidrag som kommunen betalar ut till de butiker som erbjuder hemleverans.

Här finns mer information om hur du gör för att beställa hemleverans av dagligvaror

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till dig som är äldre (70 år och uppåt) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag tillhör en riskgrupp, hur kan jag få hjälp av kommunen?

Du som tillhör en riskgrupp kan anmäla dig till Bergs kommun om du behöver hjälp i vardagen. I Samarbete med Röda Korset erbjuder Bergs kommun en trygg lösning där personer i riskgrupper, inklusive personer över 70 år, kan få hjälp med exempelvis matinköp och upphämtning av mediciner.

På grund av coronapandemin uppmanas personer som är i riskgrupper, inklusive personer över 70 år, att undvika sociala kontakter. Isoleringen innebär att allt fler behöver hjälp med exempelvis matinköp och upphämtning av mediciner. För att underlätta vardagen för corona-isolerade har Bergs kommun infört en e-tjänst där du som tillhör en riskgrupp kan anmäla om du behöver hjälp med något.

För att anmäla ditt behov kan du fylla i formuläret på denna sida

Du kan även kontakta Agneta Sivertsson på Bergs kommun om du vill ha mer information.

Agneta Sivertsson
Projektadministratör
0687-161 47

Efter att du har anmält ditt behov kommer Bergs kommun att förmedla behoven till Röda Korset som tar kontakt med dig.

Har jag rätt till hemleverans av dagligvaror?

Bergs kommun beslutade i mars att tillfälligt erbjuda alla invånare över 70 år möjlighet till kostnadsfri hemleverans av dagligvaror. Samtliga åtta livsmedelsbutiker inom kommunen erbjuder kostnadsfri hemleverans av varor.

Nu har kommunen beslutat att förlänga gratis hemsändning till den 31 augusti 2020.

Här finns mer information om hur du gör för att beställa hemleverans av dagligvaror

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till dig som är äldre (70 år och uppåt) länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur kan jag få hjälp av äldreombudet?

Du som är äldre kan säkert känna oro och ha många frågor med anledning av situationen med coronaviruset. För att du ska kunna känna dig mer trygg och ha någonstans att vända dig så har Bergs kommun inrättat ett äldreombud som du kan ringa för att ställa frågor, dela tankar eller lämna synpunkter.

Här finns mer information om äldreombudet

Jag är äldre och känner mig orolig för att besöka biblioteken

Kontakta oss så löser vi det! Ring eller maila in beställning. Sedan plockar vi ihop de böcker du önskar och ställer ut en påse vid överenskommen tidpunkt. Kan ingen hämta upp så försöker vi ordna med hemkörning.

Kontakta Svenstaviks bibliotek oavsett vart i kommunen du bor 0687- 162 00, svenstavik.bibliotek@berg.se

Äldreomsorg

Informerar kommunen om på vilka äldreboenden det finns smitta?

Ja, Bergs kommun informerar sedan juli månad om vilka särskilda boenden som eventuellt har fall av covid-19.

Läs mer om beslutet att informera om särskilda boenden här

Här finns aktuell information om smittläget i Bergs kommun

Informerar kommunen om vilka hemtjänstområden som har konstaterad smitta?

Bergs kommun lämnar inte ut uppgifter om vilka hemtjänstområden som eventuellt har fall av covid-19. Det är av hänsyn till enskilda individer samt deras närstående, som kan komma till skada eftersom de blir oerhört lätt att identifiera. Bergs kommun bedömer att det innebär en risk för brist på integritet och brott mot sekretessen att lämna ut dessa uppgifter.

Alla som är eller kommer att bli berörda av eventuell smitta kommer att få nödvändig information. Om du känner oro eller har frågor så uppmanar vi dig att kontakta verksamhetsansvarig.

Får jag besöka en närstående på äldreboende?

Det nationella förbudet mot besök på särskilda boenden för äldre upphävdes av regeringen den 15 september, och det är från och med den 1 oktober återigen möjligt att komma på besök. Men det är fortfarande viktigt att besöken sker på ett säkert sätt, därför har Bergs kommun tagit fram rutiner för detta. Våra lokala rutiner grundar sig i Folkhälsomyndighetens och Socialstyrelsens rekommendationer och riktlinjer.

Läs mer om vilka rutiner som gäller om du vill besöka något av våra boenden

Kontaktuppgifter till äldreboenden inom Bergs kommun

Hur får jag som anhörig information om smitta?

Du som anhörig blir alltid kontaktad om din anhörige blir sjuk, oavsett om hen har bekräftats smittad med covid-19 eller har liknande symtom. Du behöver alltså inte vara orolig om du inte hör något från oss.

Du som anhörig får också alltid information om det finns smitta på ett boende eller inom den verksamhet som din anhörig är berörd av. Vi lämnar däremot inte uppgifter om smitta på andra boenden eller inom andra verksamheter med hänsyn till sekretess.

Det är alltid en enhetschef eller sjuksköterska som kommer att höra av sig till dig och meddela om det finns smitta eller om din anhörige har blivit sjuk.

Vad händer om min anhörig får på symtom på covid-19?

Om en vårdtagare får förkylningssymtom isoleras personen i sitt boende. Vårdtagaren testas för covid-19 av sjuksköterska så fort som möjligt. All personal använder den skyddsutrustning som krävs.

Det tar som längst två dagar innan provsvaren kommer från det att hen provtas.

Kommer min anhörig att flyttas om hen blir sjuk i covid-19?

Smittade personer flyttas inte, om de inte behöver mer avancerad vård på sjukhus. Däremot isoleras de i sitt boende. Brytpunktssamtal, alltså samtal om ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, är alltid bedömt av läkare och sker mellan vårdtagare, anhöriga, läkare och/eller sjuksköterska

Hur jobbar kommunen för att förhindra vidare smittspridning?

Genom att se till att kommunens vårdhygienska riktlinjer samt rutiner för exempelvis användning av skyddsutrustning fortsätter att fungera och noga efterföljs av den personal som arbetar inom äldreomsorgen. Arbetet sker i nära samverkan med enheterna för smittskydd och vårdhygien på Region Jämtland Härjedalen.

Vi uppmanar all personal som har minsta lilla symtom att inte gå till jobbet och är noga med att all personal som får symtom under arbetspasset ska gå hem omedelbart utan att vara i kontakt med vårdtagare eller arbetskamrater.

Sedan 1 april är det också besöksförbud på alla äldreboenden. På övriga boenden för personer med funktionsnedsättning avråder kommunen från att besöka även dessa verksamheter. Detta gäller även om du känner dig fullt frisk. Tack för att du fortsätter att respektera detta!

Finns det risk för att personal sprider smitta mellan olika verksamheter och boenden?

Vi minimerar kontakten mellan olika arbetsgrupper och verksamhetsområden, exempelvis mellan personal på boenden respektive inom hemtjänst samt mellan olika geografiska områden.

Personal som arbetat med smittade vårdtagare på boende får inte komma i kontakt med andra vårdtagare under arbetspasset.

Vad händer om många i personalen blir sjuka?

För att säkerställa att det finns tillräckligt med medarbetare anställer vi extrapersonal och kommunen har också inventerat vård- och omsorgskompetens hos personal inom övriga delar av organisationen och ser över möjligheterna att tillfälligt flytta över dessa till äldreomsorgen.

Vilken utbildning får personalen om rutiner och vård kring covid-19?

Personalen får ta del av information och rutiner från Region Jämtland Härjedalen om vårdhygien och smittskydd. Personalen har också fått utbildning om vilken skyddsutrustning som ska användas och hur vi använder den. Personal har fått titta på olika utbildningsfilmer om basala hygienrutiner och fått lära sig hur de ska använda Försvarsmaktens skyddsmask 90.

Finns det tillräckligt med skyddsutrustning för personalen?

Just nu finns skyddsutrustning så att det räcker till all personal. Vi omfördelar också kontinuerligt skyddsutrustning till drabbade enheter.

Tillgången till skyddsutrustning är en nationell fråga. Det är Region Jämtland Härjedalen som har det regionala ansvaret för att fördela ut utrustning till länets kommuner. Bergs kommun tittar hela tiden på den här frågan, både tillsammans med regionen och i egen regi, och vi försöker också hitta alternativa lösningar för att säkerställa att vi har den skyddsutrustning som krävs.

Jag vill prata med min anhörig via videosamtal. Men jag är osäker på hur man gör, kan ni hjälpa mig?

www.dataprata.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du enkla manualer riktade till datorovana personer om hur du kopplar upp dig för videosamtal med olika tjänster.

Kan jag nå biståndshandläggare som vanligt?

Utifrån den uppkomna situationen med Covid-19 så ändras biståndshandläggarnas telefontider. Följande gäller:

 • Måndag klockan 09 - 10
 • Tisdag - ingen telefontid
 • Onsdag klockan 09 - 10
 • Torsdag - ingen telefontid
 • Fredag klockan 09 - 10

Tjänstgörande biståndshandläggare nås på telefonnummer 0687-162 61.

Våra kollegor inom kommunen som vi samarbetar med kan alltid nå biståndshandläggare via växeln vid brådskande ärenden.

Dessa telefontider gäller från och med 7 april

Funktionshindrade

Informerar kommunen om vilka LSS-boenden som har fall av covid-19?

Bergs kommun lämnar inte ut uppgifter om vilka hemtjänstområden som eventuellt har fall av covid-19. Det är av hänsyn till enskilda individer samt deras närstående, som kan komma till skada eftersom de blir oerhört lätt att identifiera. Bergs kommun bedömer att det innebär en risk för brist på integritet och brott mot sekretessen att lämna ut dessa uppgifter.

Alla som är eller kommer att bli berörda av eventuell smitta kommer att få nödvändig information. Om du känner oro eller har frågor så uppmanar vi dig att kontakta verksamhetsansvarig.

Vad gäller för att besöka gruppbostäder, korttidshem och liknande inom LSS?

Du kan läsa mer om vad som gäller för att besöka våra olika boendeformer och andra verksamheter på vår sida om besök.

Läs mer om att besöka boenden och andra verksamheter under coronapandemin

Kontaktuppgifter till LSS-verksamheter inom Bergs kommunlänk till annan webbplats

Hur påverkas daglig verksamhet?

 • Café 56 i Svenstavik är stängt.
 • Butiken Nytt & Nött är stängd.
 • Café Go’knuln har fortsatt öppet men med vissa begränsningar i utbudet på grund av förändrad personalsituation.
 • Våra externa arbetsplatser på Ridhuset och Dollarstore är stängda.

De personer som vanligen har sina arbetsplatser på Ridhuset, Dollarstore, Café Go’knuln o Nytt & Nött har därför, i samråd med berörda, fått andra arbetsuppgifter.

Läs mer om daglig verksamhet här

Vad händer med min habiliteringsersättning om daglig verksamhet inte är öppen?

Du kommer fortsätta att få habiliteringsersättning som vanligt.

Hur säkerställs att personer som i vanliga fall deltar i daglig verksamhet klarar sin vardag?

Daglig verksamhet är till viss del stängd. Våra externa arbetsplatser är stängda, i övrigt görs löpande individuella bedömningar utifrån den enskildes förutsättningar.

Ordnar ni några aktiviteter för dem som bor på ett LSS-boende?

Aktiviteter planeras efter våra nya förutsättningar. Det innebär att dagen blir annorlunda från vad man är van vid, men att man erbjuds aktiviteter som är anpassade efter rådande situation.

Familj, stöttning och ekonomi

Många barn är hemma mer än vanligt nu och jag är orolig för att ett barn far illa i sitt hem, vad ska jag göra?

Socialtjänstens verksamhet fortgår som vanligt så finns det oro för att ett barn far illa bör du göra en orosanmälan till socialtjänstens Mottagning, du når dem via kommunens växel 0687-161 00. Då tar vi emot din oro och handlägger ärendet precis som vanligt.

Jag är orolig för hur min ekonomi påverkas, hur kan jag få stöd?

Vuxna personer har ett grundläggande ansvar att själv försörja sig och sin familj och ska göra allt de kan för att undvika försörjningsproblem. Men ibland uppstår situationer i livet som innebär att man under en period kan behöva stöd och ekonomisk hjälp. Om du är orolig för hur din ekonomi påverkas kan du kontakta kommunens Budget- och skuldrådgivare för vägledning och om den ekonomiska situationen blir ansträngd kan du lämna in en ansökan om försörjningsstöd till socialtjänsten. Då utreder vi din ansökan och bedömer om du har rätt till bistånd.

Jag känner mig orolig eller nedstämd, vad ska jag göra?

Röda Korset har startat en stödtelefon som är öppen för alla som känner oro eller ensamhet och behöver någon att prata med. Mer information och telefonnummer till deras stödtelefon finns i rutan här nedanför.

Här finns information om Röda Korsets länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterstödtelefonlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är du över 70 år och känner oro över smitta, trygghet eller din livssituation i stort med anledning av situationen med coronaviruset? Bergs kommun har nu inrättat ett äldreombud dit du kan vända dig med dina frågor, tankar och synpunkter.

Här finns mer information om äldreombudet

Hur påverkas verksamheten på Familjens hus?

Familjecentralen håller stängt tillsvidare med anledning av situationen med coronaviruset. Om du har frågor om hur övrig verksamhet inom Familjens Hus påverkas av situationen med coronaviruset, vill vi att du tar kontakt med oss direkt via telefon eller e-post.

Här hittar du kontaktuppgifter till Familjens hus

Vad är digital föräldrautbildning?

Att vara hemma mycket tillsammans, som nu under coronapandemin, kan leda till fler konflikter och slitningar exempelvis mellan föräldrar och barn eller mellan syskon. Nu gör kommunen en extra satsning på att erbjuda digitala utbildningar i konflikthantering för föräldrar med yngre barn.

Bergs kommun erbjuder sedan ett par år tillbaka föräldrakurser enligt det forskningsbaserade Komet-programmet, en utbildning som riktar sig till föräldrar som vill minska konflikterna hemma och få en bättre relation med sitt barn.

Bergs kommun har tidigare erbjudit den digitala versionen av utbildningen, iKomet, men satsar nu ännu mer på det och kör helt digitalt. Alla vårens kurser i fysisk form är inställa på grund av rekommendationerna från myndigheterna för att minska smittspridningen.

Vill du anmäla dig till kursen?

Är du förälder till barn mellan 3 och 11 år och vill lära dig nya verktyg för att hantera och förebygga bråk eller tjat hemma? Anmäl då ditt intresse för att delta i iKomet-kurs till någon av våra Komet-ledare!

Hot och våld

Jag är orolig att ett barn far illa i sin hemmiljö, vad kan jag göra?

Om du som vuxen är orolig för att barn utsätts för våld, försummelse, eller på annat sätt far illa, finns det olika sätt att hjälpa till.

 • Gör en orosanmälan till kommunens socialtjänst.
 • Prata med barnen. Fråga hur det är hemma. Berätta vad de kan göra om något händer som gör dem rädda.
 • Ring polisen på 112 vid en akut oro eller hotfull situation.

Har du frågor?

 • Kontakta Centrum mot våld, telefon 0200-120 145
 • Kontakta socialtjänstens mottagningsfunktion för rådgivning, stöd och hjälp - de nås via kommunens växel 0687-161 00

Jag behöver hjälp att ta mig ur en dålig relation, vem kan jag prata med?

Som utsatt för våld i nära relationer finns det flera organisationer du kan vända dig till:

 • Centrum mot våld på 0200-120 145. De erbjuder stödsamtal till personer som är eller har varit våldsutsatta. Hit kan även du som anhörig eller vän vända dig. Stödtelefonen har öppet dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.
 • Socialtjänstens mottagningsfunktion: de nås via kommunens växel 0687-161 00 och kan hjälpa dig med rådgivning, stöd och hjälp.
 • Kvinnofridslinjen 020-50 50 50. Det är en nationell stödtelefon för dig som utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld

Jag har ett ”hett temperament” och funderar om mitt beteende är okej. Finns det någon jag kan prata med?

Ett våldsamt beteende kan se ut på många olika sätt. Det kan vara svartsjuka, ilska eller andra kontrollerande beteenden. Våld är en handling som får någon att göra något mot sin vilja, eller avstå från att göra något som man vill, genom att skada, smärta, skrämma eller kränka personen. Våld i nära relationer är ofta ett mönster av handlingar, både fysiskt och icke-fysiskt, som kan förekomma ofta eller sällan.

Behöver du som utövar våld någon att prata med kan du kontakta Centrum mot våld, 0200-120 145. Vi erbjuder stöd till förändring.

Jag är orolig för en vän och misstänker att hens partner är våldsam. Vem kan jag prata med för att få hjälp?

Som vän eller anhörig är det just nu extra viktigt att visa att vi bryr oss. Sträck ut handen, hör av dig och fråga hur vänner har det och hur de mår.

Uppmärksamma också bråk hos grannar. Många barn riskerar att bevittna ännu mer våld om de är hemma från skolan. Är du orolig för ett barn – gör en anmälan till socialtjänsten i din kommun.

Om du är orolig och behöver någon att prata med, kontakta

· Centrum mot våld på 0200-120 145. De erbjuder stödsamtal till personer som är eller har varit våldsutsatta. Hit kan även du som anhörig eller vän vända dig. Stödtelefonen har öppet dygnet runt och du kan ringa oavsett var du bor i Sverige. Samtalet kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

· Socialtjänstens mottagningsfunktion: de nås via kommunens växel 0687-161 00 och kan hjälpa dig med rådgivning, stöd och hjälp.

Om du misstänker ett brott kontakta polisen!

Kontakta polisen om du hör ljud, bråk eller skrik som gör dig orolig eller om du själv är utsatt, har frågor eller upplever att du behöver skydd. Ring 114 14 eller besök en polisstation. Är situationen akut ring 112.

Läs mer på polisens webbsida om våld i nära relationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Barn, ungdom och utbildning

Skola och barnomsorg

Vad gäller om jag vill besöka skola, förskola eller fritidshem?

Skolor, förskolor och fritidshem tar inte emot spontanbesök för tillfället. Kontakta ansvarig rektor om du vill boka in ett besök i någon av dessa verksamheter.

Kontaktuppgifter till förskolor, skolor och fritidshem finns på våra sidor om skolor och barnomsorglänk till annan webbplats

Vad gäller för vård av barn (vab) vid misstanke om smitta?

På Försäkringskassans webbplats finns mer information om vad som gäller för VAB och andra typer av ersättningar som kan bli aktuella med anledning av Coronaviruset.

Läs mer på Försäkringskassans webbplats om Coronaviruset - det här gällerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Är det några nya rutiner som gäller vid hämtning eller lämning på förskolan?

Nej, men verksamheten försöker i möjligaste mån vara utomhus då hämtning sker på eftermiddagen.

Kommer friluftsdagar och andra planerade aktiviteter att ställas in?

Vissa skolor har ställt in friluftsdagar och liknande. Det är upp till varje enskild skolas eller förskolas rektor att bedöma läget i de enskilda fallen och besluta om huruvida exempelvis planerade resor eller aktiviteter ska genomföras.

Städar ni extra på förskolor och skolor under pandemin?

Ja, ytor som många tar i städas mer ofta.

Hur blir det med utvecklingssamtal i förskolan och skolan?

Förskola: Ta kontakt direkt med varje enskild förskola för att diskutera en lösning. Det går till exempelvis ha utvecklingssamtal via telefon.

Skola: Inplanerade utvecklingssamtal genomförs som vanligt. Detta gäller såklart förutsatt att både barn och vårdnadshavare är friska.

Här finns mer information och kontaktuppgifter till förskolor

Hur fungerar det med inskolning i förskolan under coronapandemin?

Ta kontakt direkt med varje enskild förskola om du har frågor kring inskolningen.

Här finns mer information och kontaktuppgifter till förskolor

Hur fungerar det med övergången mellan förskola och skola under pandemin?

Genomförs enligt en plan som finns överlämning. Du som vårdnadshavare kan kontakta ansvarig rektor för att få mer information om hur detta kommer att gå till.

Är grundskolorna öppna som vanligt?

Ja. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och friska barn ska gå till skolan.

Serverar ni maten på speciella sätt för att undvika smitta?

All bufféservering är borttagen från skolor och förskolor och maten serveras direkt på tallrik, detta för att undvika att den exponeras för eventuella smittor. I skolmatsalarna har elevernas lunchtider anpassats något så att det inte är fullsatt hela tiden.

Informerar ni om det finns fall av covid-19 på förskolan eller skolan?

På grund av det är små enheter går vi inte ut med vilken förskola eller skola som har fall av covid-19. Däremot kan vi berätta att det finns smitta på förskolor eller grundskolor, men inte mer specifikt så.

Alla som är eller kommer att bli berörda av eventuell smitta kommer att få nödvändig information. Känner du oro eller har frågor så uppmanar vi dig att kontakta verksamhetsansvarig.

Stanna hemma eller inte?

Kan mitt friska barn gå på förskolan som vanligt?

Ja. Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vår hållning är att friska barn kan gå till förskolan som vanligt.

Jag som förälder är sjuk, får mitt friska barn gå till förskolan eller skolan?

Ja, om barnet är friskt och inte visar några symtom. Friska barn ska gå till skolan. Förskoleverksamheten är frivillig att delta i. 

Mitt barn har varit sjukt, när kan hen komma tillbaka till förskolan?

När ett barn som går på förskola eller hos dagbarnvårdare blir sjukt ska barnet stanna hemma minst 2 dygn efter att det blivit friskt. Ibland har barn i den här åldern, 1-6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över. Därför kan man som personal vänta lite först och se om besvären verkar fortsätta innan man skickar hem barnet.

Barn som har varit hemma från förskolan i 7 dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

Allt det här gäller när man inte har tagit något prov för covid-19. Barn i förskoleåldern, 1-6 år, behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka, om inte en läkare eller sjuksköterska tycker att det behövs.

När kan elever komma tillbaka till skolan efter att ha varit sjuka?

Eleven kan komma tillbaka efter att ha varit frisk och symtomfri i två dagar.

Får friska barn med sjukt syskon gå till förskolan och skolan?

Ja, om barnet är friskt och inte visar några symtom. Obs- Vid magsjuka ska även syskon till sjuka barn vara hemma.
Friska barn ska alltid gå till skolan. Förskoleverksamheten är frivillig att delta i.

Vad gäller om ett barn eller elev blir sjuk på förskola eller skola?

Förskolan eller skolan kontaktar vårdnadshavarna som ansvarar för att barnet eller eleven hämtas så snart som möjligt.

Tillhör mitt barn en riskgrupp?

Vänd dig till sjukvården för rådgivning och riktlinjer.

På 1177:s webbplats finns mer informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag är permitterad, får mitt barn gå på förskolan?

Ja. om barnet är 3 år och har rätt till allmän förskola och barnets totala vistelsetid när vårdnadshavare arbetar inte överstiger 15 timmar. Barnet har då rätt att fylla ut sin tid i förskolan till totalt 15 tim/vecka. Är barnet yngre och inte har rätt till allmän förskola ska barnet vara hemma när vårdnadshavaren inte arbetar.

Om förskolor, grundskolor och fritidshem stängs

När kan grundskolor och förskolor komma att stängas?

Vad gäller stängning av grundskolor och förskolor så är det inte aktuellt i nuläget men regeringen har beslutat om lagändringar så att det är möjligt om behov uppstår. Det är dock endast under vissa omständigheter som beslut om stängning kan ske. Det skulle kunna vara att en stor del av personalen insjuknar i Covid-19 så att verksamheten inte kan fortsätta eller att man i samråd med smittskyddsläkare stänger för att minska smittspridning. Även Folkhälsomyndigheten kan besluta om stängning i vissa områden.

Hur förbereder sig Bergs kommun inför en eventuell stängning av förskolor, fritidshem och skolor?

Inför en eventuell stängning av förskolor, fritidshem eller skolor behöver Bergs kommun identifiera vilka vårdnadshavare som behöver barnomsorg. Det finns i dag inget beslut om att stänga någon verksamhet men kommunen behöver förbereda sig inför att ett sådant beslut eventuellt kan komma. Om skolor och barnomsorg stängs är kommunen skyldig att ordna särskild barnomsorg för barn till personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Omsorgen ordnas då för barn mellan 1 och 13 år och innebär att barnet får vara på förskola eller i fritidshem under tiden som du, som har en samhällsviktig funktion, är på jobbet.

Om du har barn 1-13 år i Bergs kommun behöver du därför fråga din arbetsgivare om du jobbar med samhällsviktig verksamhet. Om arbetsgivaren bedömer att du gör det, ska du ansöka om barnomsorg för samhällsviktig funktion redan nu. Det gäller oavsett om du idag har ditt barn på förskola alternativt fritidshem eller inte.  

Om regeringen eller kommunen, beslutar om en stängning av en grundskola kan det alltså bli aktuellt med fritidshem för barn till vårdnadshavare med samhällsviktig funktion oavsett om barnet haft fritidshem tidigare eller inte.

Vid en stängning kan förskolor och fritidshem tillfälligt slås ihop.

Barnomsorg erbjuds endast till barn där:

 • båda vårdnadshavarna har samhällsviktig tjänst och ingen närstående kan ta hand om barnet eller barnen.
 • en ensam vårdnadshavare har samhällsviktig tjänst och ingen närstående som kan ta hand om barnet eller barnen.

Du som är vårdnadshavare till barn som går på förskola, fritidshem eller skola i Bergs kommun behöver nu fråga din arbetsgivare om du jobbar med samhällsviktig verksamhet.

Det här behöver du göra nu

 1. Kontakta din arbetsgivare och be om att få besked om huruvida du arbetar med samhällsviktig verksamhet.
 2. Om din arbetsgivare bedömer att du arbetar med samhällsviktig verksamhet och du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt så ska du ansöka om barnomsorg via vår e-tjänst Ansökan om barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktigt yrkelänk till annan webbplats.

Hur kommer undervisningen att gå till vid en eventuell stängning av skolor?

Ett beslut om stängning skulle kunna komma fort och vi i Berg försöker förbereda oss i den mån det går för att ställa om i en sådan situation. För grundskolans del så är det i första hand lokalerna som stänger medan vi räknar med att själva undervisningen ska fortsätta genom fjärr- eller distansstudier. Eleverna kommer i så fall att få med sig material och varsin Chromebook hem för att kunna kommunicera med skolan. En förutsättning för att använda Chromebook i hemmet är trådlös uppkoppling, IT-ansvariga på skolorna kartlägger hur detta ser ut och alla vårdnadshavare i grundskolan får frågan via Schoolsoft.

Vid en stängning är det viktigt att eleverna deltar i undervisningen om det ställs om till fjärr/distans-undervisning, detta för att alla ska ta del av den garanterade undervisningstiden och i så hög utsträckning som möjligt nå målen för de ämnen som erbjuds.

Kommer elever få ta igen undervisning på helger eller lov?

Regeringen har även beslutat att skola får bedrivas på helger och lov för att ta igen tid om fjärr- och distansstudier inte går att genomföra utan behöver läsas igen senare. Det gäller dock inte om enstaka elever ej deltar utan om undervisningen i sin helhet ställs in.

Mitt barn är i behov av extra stöd, hur blir det om skolan eller förskolan stänger?

Barn som är i behov av särskilt stöd och omsorg, psykiskt, fysiskt eller socialt, har fortsatt rätt till skola och barnomsorg. Det kan handla om barn med funktionsnedsättningar eller barn som har en svår familjesituation. Vårdnadshavare eller socialtjänst kan kontakta rektor om de ser behov av barnomsorg eller skola i dessa fall.

Jag jobbar inom samhällsviktig verksamhet – har mina barn rätt att gå i förskola , fritidshem och skola?

Ja men barnomsorg erbjuds endast till barn där:

 • båda vårdnadshavarna har samhällsviktig tjänst och ingen närstående kan ta hand om barnet eller barnen.
 • en ensam vårdnadshavare har samhällsviktig tjänst och ingen närstående som kan ta hand om barnet eller barnen.

Inför en eventuell stängning av förskolor, fritidshem eller skolor behöver Bergs kommun identifiera vilka vårdnadshavare som behöver barnomsorg. Det finns i dag inget beslut om att stänga någon verksamhet men kommunen behöver förbereda sig inför att ett sådant beslut eventuellt kan komma. Om skolor och barnomsorg stängs är kommunen skyldig att ordna särskild barnomsorg för barn till personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Omsorgen ordnas då för barn mellan 1 och 13 år och innebär att barnet får vara på förskola eller i fritidshem under tiden som du, som har en samhällsviktig funktion, är på jobbet.

Om du har barn 1-13 år i Bergs kommun behöver du därför fråga din arbetsgivare om du jobbar med samhällsviktig verksamhet. Om arbetsgivaren bedömer att du gör det, ska du ansöka om barnomsorg för samhällsviktig funktion redan nu. Det gäller oavsett om du idag har ditt barn på förskola alternativt fritidshem eller inte.  

Om regeringen eller kommunen, beslutar om en stängning av en grundskola kan det alltså bli aktuellt med fritidshem för barn till vårdnadshavare med samhällsviktig funktion oavsett om barnet haft fritidshem tidigare eller inte.

Vid en stängning kan förskolor och fritidshem tillfälligt slås ihop.

Det här behöver du göra nu

 1. Kontakta din arbetsgivare och be om att få besked om huruvida du arbetar med samhällsviktig verksamhet.
 2. Om din arbetsgivare bedömer att du arbetar med samhällsviktig verksamhet och du inte kan ordna barnomsorg på annat sätt så ska du ansöka om barnomsorg via vår e-tjänst Ansökan om barnomsorg för vårdnadshavare med samhällsviktigt yrkelänk till annan webbplats.

Hur vet jag att jag jobbar i samhällsviktig verksamhet?

Vad som är samhällsviktig funktion finns inte förutbestämt utan kan variera i olika områden och det är arbetsgivaren eller uppdragsgivaren som gör en bedömning av om de bedriver samhällsviktig verksamhet och sedan gör en bedömning av vilken personal man behöver för att klara av att bedriva sin verksamhet.

Läs mer på MSB:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasium och vuxenutbildning

Hur påverkar corona mig som läser på Svenska för invandrare, SFI?

Du som läser på SFI ska arbeta hemma från och med den 18 mars. Din lärare ger dig arbete för en vecka i taget. När du är klar med veckans arbete ska du lämna in det till din lärare, och du får då nya uppgifter att arbeta med. Du och din lärare bestämmer tillsammans när du ska lämna in veckans arbetsuppgifter och få nya. Du kommer att få handledning via telefon av din lärare.

Bergs kommun kommer i nuläget inte att kunna ta emot några nya elever på SFI.

Mer information om SFI hittar du här

Hur påverkas övrig vuxenutbildning?

För dig som deltar i övrig vuxenutbildning kommer din utbildningssamordnare att kontakta dig med information om vad som gäller för dig.

Hur påverkas jag som elev på NIU, nationella idrottsutbildningar?

Träningen för dig som elev på nationella idrottsutbildningar, NIU, kommer att skötas på egen hand enligt din egen individuella plan. Det kommer inte att vara några gemensamma samlingar, och tränarna kommer enbart att vara tillgängliga utomhus.

Vad gäller för mig som elev på Fjällgymnasiet?

Regeringen har rekommenderat alla landets gymnasier, vuxenutbildningar och universitet att införa distansutbildning för att minska risken för coronasmitta. Bergs kommun inför därför distansundervisning för alla Fjällgymnasiets elever från och med den 18 mars. Undervisningen kommer att genomföras enligt schema via mötesverktyget Google Meet.

Mer information om Fjällgymnasiet hittar du här

Serverar ni maten på speciella sätt för att undvika smitta?

All bufféservering är borttagen från skolor och förskolor och maten serveras direkt på tallrik, detta för att undvika att den exponeras för eventuella smittor. I skolmatsalarna har elevernas lunchtider anpassats något så att det inte är fullsatt hela tiden.

Jag studerar på gymnasiet, får jag lunch?

Ja, alla gymnasiestudenter som är skrivna inom kommunen ska kunna få gratis lunchlådor under tiden som undervisningen inom gymnasiet bedrivs på distans.

Sedan tidigare har elever på kommunens egen gymnasieskola Fjällgymnasiet möjlighet att hämta lunchlådor från gymnasiets skolkök. Nu får även elever som är skrivna i kommunen, men går på en annan gymnasieskola, möjlighet att beställa gratis lunchlådor från kommunens skolkök i Myrviken, Rätan, Hackås, Klövsjö, Åsarna, Svenstavik och Ljungdalen.

Så gör du för att beställa

För att beställa lunchlådor använder du vår e-tjänst. I e-tjänsten anger du uppgifter om dig själv, vilken skola du går på, vilka dagar du vill hämta lunchlådor, på vilken ort du vill hämta, vem som ska hämta, samt om du har behov av specialkost. I e-tjänsten kan du också se vilken rätt som är dagens lunch varje dag.

Gå till e-tjänsten för att beställa dagens lunch för avhämtninglänk till annan webbplats

Du måste göra din beställning senast två vardagar innan du vill kunna hämta lunchlådorna, eller senast på fredagen om du vill hämta på en måndag.

När du skickat in en beställning tar vi kontakt med dig för att meddela var och när du kan hämta dina lunchlådor. Normalt hämtar du matlådorna mellan 08.00 och 10.00 på vardagar från skolköken i Myrviken, Rätan, Klövsjö, Åsarna, Svenstavik, Hackås och Ljungdalen.

I undantagsfall och vid särskilda omständigheter kan du också få lådorna levererade hem. Vänd dig till samordnaren om du har frågor om särskilda skäl för hemleverans.

Här finns information om hur du beställer

Kommunens arbete

Besök och öppethållande

Kan jag besöka Miljö- och byggavdelningen om jag har ett ärende?

Vi har goda möjligheter att erbjuda distansmöten via telefon eller digitala mötesverktyg.

En del möten kräver din fysiska närvaro, men om du har sjukdomssymtom, ta då kontakt med oss så hjälps vi åt att hitta en annan tid som passar.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Kontaktuppgifter till Miljö- och byggavdelningenlänk till annan webbplats

Kan jag besöka Bergfast om jag har ett ärende?

Du som har ett ärende till Bergfast ska i första hand kontakta oss via telefon eller e-post. Undvik så långt det är möjligt att besöka vårt kontor och undvik helt att komma på besök om du har sjukdomssymptom.

Vi på Bergfast Bostäder & lokaler hjälper dig gärna via telefon eller e-post med ditt ärende! Du når Bergfasts kundtjänst på telefonnummer 0687-164 50 vardagar klockan 09-12 och 13-15 (dag före röd dag stänger kundtjänst klockan 12).

Du kan också skicka e-post till oss på bergfast@berg.se så besvarar vi din fråga så snabbt vi kan under alla vardagar.

Bergsfast webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hur påverkas evenemang som kommunen ordnar?

Om du är osäker på vad som gäller för en specifik verksamhet eller en specifik aktivitet som kommunen ordnar ska du ta direktkontakt med ansvarig enhet inom kommunen för att få besked om vad som gäller i det enskilda fallet.

Via vår arrangemangskalender kan du också få information om vad som gäller med exempelvis vissa planerade aktiviteter.

Gå till arrangemangskalendern Händer i Berglänk till annan webbplats

Är biblioteken öppna som vanligt?

Biblioteken håller öppet som vanligt. Dock kan förutsättningarna för bibliotekens öppettider förändras snabbt och verksamheten kan komma att stängas med kort varsel. Vi kommer då att meddela förändrade öppettider här på hemsidan och även via vår Facebooksidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I övrigt gäller:

 • Känner du dig krasslig? Då ber vi dig att inte besöka biblioteket utan istället återkomma vid ett senare tillfälle eller att kontakta oss via telefon eller e-post.
 • Bibliotekets publika evenemang är inställda tillsvidare.
 • Bokstartsbesök ställs in tillsvidare.
 • Vi inför dubbel lånetid (10 veckor) på all fysisk media (böcker, ljudböcker, filmer och tidskrifter) med undantag för reserverade böcker samt fjärrlån.

Här finns mer information om biblioteken

Kommer simhallarna att vara öppna som vanligt?

Över sommaren är simhallarna stängda, på grund av sommarlov. I övrigt finns Just nu finns inga särskilda restriktioner som gäller simhallar men vi följer naturligtvis rekommendationerna och riktlinjerna från Folkhälsomyndigheten och Svenska Badbranschen för att du ska kunna bada tryggt.

Det här gör vi

 • Vi desinficerar vårt bassängvatten med klor och UV-ljus som dödar både bakterier och virus.
 • Vi städar lokalerna oftare.

Att tänka på som badgäst

 • Duscha som vanligt noga precis före bad
 • Var extra noga med handhygienen
 • Kom och bada endast om du känner dig frisk!

Mer om simhallarnas öppetider, priser och annat hittar du här

Jobba hos oss

Vilka behov har kommunen just nu?

Behovet av personal inom våra verksamheter är för närvarande högre än normalt, med anledning av coronaviruset. Vi söker därför dig som vill arbeta som vikarie under en period inom någon av våra verksamheter, framför allt nu under semesterperioden.

Vi letar just nu framför allt efter dig som har utbildning eller erfarenhet inom:

 • Äldreomsorg
 • Hälso- och sjukvård (sjuksköterska och/eller distriktssköterska)
 • LSS

Läs mer om vilka jobb som finns här

Du behövs!

Jag har ansökt om feriepraktikplats, kommer det att bli av?

Ja, vi kommer att genomföra årets feriepraktik som planerat.

Målsättningen är att alla ungdomar som har ansökt om feriepraktikplats kommer att få en placering. Däremot innebär coronapandemin att vi inte kommer att kunna erbjuda feriepraktikplaster inom äldreomsorg, LSS och förskola.

Tillsammans med företag och föreningar runt om i kommunen arbetar vi för att hitta fler platser för att täcka upp de som fallit bort. Kommunens politiker har även skjutit till pengar för att säkerställa detta.

Alla som ansökt om feriepraktik kommer att få besked om placering senast 22 maj via e-post.

Företag och föreningar

Hur stöttar ni lokala företag som drabbas av coronakrisen?

Vi förstår att effekterna av coronapandemin innebär svårigheter och utmaningar för näringslivet runt om i Sverige. Så här jobbar kommunen för att stötta det lokala näringslivet.

Kommunen betalar sina fakturor från lokala företag snabbare

Bergs kommuns krisledningsgrupp har beslutat att betalningar av fakturor från lokala företag ska hanteras snabbare. Normalt så betalar kommunen fakturor inom 30 dagar från fakturadatum, nu kommer kommunen i stället att ändra utbetalningsdag till tio dagar från fakturadatum. De nya faktureringsrutinerna gäller från och med 9 april och preliminärt fram till 30 juni i år.

Här finns mer information om vad beslutet innebär

Debiteringar av tillsynsavgifter skjuts upp

För att underlätta för de företag som drabbas med anledning av situationen med coronaviruset så har kommunen beslutat att skjuta upp faktureringen av de årliga tillsynsavgifterna inom miljöskydd, hälsoskydd, alkohol, tobak och livsmedel.

Här finns mer information om vad beslutet innebärlänk till annan webbplats

Stödlinje för företagare

Med anledning av corona håller Näringslivskontoret telefonlinjerna öppna så att du som företagare kan få råd och stöd. Våra näringslivsutvecklare finns anträffbara måndag till fredag klockan 8.00-16.00.

Lena Håkansson tel. 0687-164 03

Påskpresent till kommunanställda för att uppmuntra till att handla lokalt

För att stötta det lokala näringslivet och samtidigt även visa uppskattning för personalen har beslutade Bergs kommun om att ge alla anställda en påskpresent i form av ett presentkort som kan användas i lokala butiker, restauranger, caféer och liknande under april.

Läs mer här

Bra information för dig som företagare

För att underlätta för dig som företagare i Bergs kommun har vi samlat tips och information från olika myndigheter och organisationer kopplat till coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Eftersom allt händer väldigt snabbt är det bra att hålla koll på de olika myndigheternas webbplatser för att få aktuell information.

Här kommer du länksamlingen

Vilka regler och rekommendationer gäller för mig som restaurangägare?

Miljö och byggavdelningen har samlat tips och information till dig som arbetar med restaurang och livsmedelsverksamhet inom kommunen. Du får även information om rådgivning och regler för din verksamhet.

Har du några frågor eller funderingar kring situationen så är du välkommen att kontakta någon av våra livsmedelsinspektörer:

Anders Eslind 0687-165 31 anders.eslind@berg.se

Anette Roth 0687-165 30 anette.roth@berg.se

Tina Dyrvold-Karlsson 0687-165 37 tina.dyrvold@berg.se

Catrin Silfver 0687-165 29 catrin.silfver@berg.se

Du kan även mejla Miljö och byggs allmänna e-post mob@berg.se så ser vi till att din fråga hamnar rätt.

Mer information

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram riktad information till dig som driver en restaurangverksamhet om till exempel vad de nya reglerna innebär och liknande.

Information om Coronaviruset från Livsmedelsverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nya regler för restaurangägare och krogar – Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad de nya reglerna kan innebära – kommentarer från Sveriges kommuner och regioner (SKR)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillbaka till Bergs kommuns informationssida om coronaviruset covid-19länk till annan webbplats

Hur stöttar kommunen föreningar?

Tillfälligt föreningsstöd för inställda sommararrangemang

Kommunstyrelsen har beslutat att ge tillfälligt stöd till föreningar som drabbats av inkomstbortfall på grund av Corona-pandemin.

Läs mer om det tillfälliga föreningsstödet

Tillfälligt aktivitetsbidrag för promenader

För att ge kommunens ideella föreningar ekonomisk stöttning under coronakrisen har kommunen beslutat att införa ett tillfälligt aktivitetsbidrag för promenader. Med bidraget vill vi uppmuntra till fysisk aktivitet och samtidigt skapa möjligheter för föreningar att erbjuda nya aktivitet för sina medlemmar.

Läs mer om det tillfälliga aktivitetsbidraget

Snabbare betalning av fakturor från lokala företag

Bergs kommuns krisledningsgrupp har onsdag den 8 april beslutat att betalningar av fakturor från lokala företag ska hanteras snabbare. Normalt så betalar kommunen fakturor inom 30 dagar från fakturadatum, nu kommer kommunen i stället att ändra utbetalningsdag till tio dagar från fakturadatum.

De nya faktureringsrutinerna gäller från och med 9 april och preliminärt fram till 30 juni i år.

Snabbare utbetalning av bidrag

För att förbättra likviditeten hos föreningar har Bergs kommun beslutat att påskynda utbetalningarna av föreningsbidrag. Vårens bidragsansökningar är redan utbetalda och kommande bidragshanteringar ska prioriteras och utbetalas så snart som möjligt. Just nu ligger kommunen före planeringen och har goda förutsättningar inför kommande ansökningsperiod.

Aktivitetsstöd och verksamhetsbidrag för våren 2020

Precis som Riksidrottsförbundet så kommer Bergs kommun inte heller att minska aktivitetsstödet för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Samma gäller för verksamhetsbidraget till samlingslokaler.
Särskild hänsyn kan komma att tas till de föreningar som drabbas hårdast.

Mer information

Effekterna av coronapandemin innebär svårigheter och utmaningar för föreningslivet runt om i Sverige. För att underlätta för dig som är verksam inom föreningslivet i Bergs kommun har vi samlat tips och information från olika myndigheter och organisationer kopplat till coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Eftersom föreskrifter och regler kan förändras väldigt snabbt är det bra att hålla koll på de olika myndigheternas hemsidor för att få aktuell information.

Här hittar du samlingen av länkar till till information och tips

Finns det några rekommendationer kring idrott- och träningsverksamhet?

Det här gäller för idrott- och träningsverksamhet från och med 14 juni

Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer kring träning och föreningsverksamhet

Det innebär att:

 • Matcher, träningar, tävlingar och cuper är tillåtet i alla åldrar från och med 14 juni
 • Resor över hela landet är tillåtet från och med 13 juni

De ska dock arrangeras i enlighet med Folkhälsomyndighetens övriga rekommendationer som säger att:

 • Allmänna sammankomster med mer än 50 personer är inte tillåtet.
  - Vid träning/motionslopp får max 50 personer samlas totalt.
  - Vid exempelvis tävling/match är publik tillåten om de är separerade från utövarna. Publiken får inte överstiga mer än 50 personer.
 • Bara friska, helt symtomfria personer får delta
 • Det ska finnas goda möjligheter att tvätta händerna (handtvätt eller handdesinfektionsmedel)
 • Undvik trängsel mellan människor
 • Om möjligt, håll träningar och matcher utomhus
 • Om möjligt, byt om före hemma och efter aktivitet.

Omklädningsrum kan vara tillgängliga för matcher

Tillgång ges till tillresta lag med över 10 mils resa (enkel resa). Dialog ska ske med Kultur- och fritidsförvaltningen. Däremot kommer de fortsatt vara stängda vid träningar. Regeln är ett omklädningsrum per lag. Varje lag måste lämna omklädningsrummet innan ett nytt lag får tillträde.

För matcher, cuper och läger kan ni genomföra riskbedömning

Om ni vill nyttja kommunens ytor/anläggningar för matcher, cuper och läger är det bra att göra en riskbedömning som Folkhälsomyndigheten tillhandahåller:

Folkhälsomyndighetens riskbedömninglänk till annan webbplats

Kontakta oss gärna vid frågor eller funderingar

Om du som ledare eller förening har frågor kring rekommendationerna och hur de ska följas kan ni kontakta Folkhälsosamordnare Kajsa Kårvik på Tillväxtavdelningen. Kajsa.karvik@berg.se eller 0687-161 46
Vi har full förståelse för att det är en ny situation med många rekommendationer att förhålla sig till, och vi hjälper gärna er i de fall ni har svårt att göra en egen bedömning.

Uppleva och göra

Många kulturevenemang blir inställda, vad kan jag göra för att muntra upp tillvaron?

Bergs kommun har under våren arrangerat kulturprojekt "Kulturen hälsar på", som erbjuder kultur digitalt för alla att ta del av. Under våren arrangerade Biblioteken i Berg ett antal kulturföreställningar med lokala kulturarbetare boende och/eller verksamma i Bergs kommun. Arrangemangen spelas in utan publik och läggs sedan upp på kommunens Youtube-kanal ”Bergs Television”.

Vår ambition är att erbjuda ett kulturevenemang i veckan, under 10 veckor.

Läs mer om Kulturen hälsar på och se aktuella evenemang här

Hur får man resa i sommar?

Från och med 13 juni kan du, om du inte har några symtom, resa fritt i Sverige och vi i Bergs kommun kan återigen välkomna besökare. Men tänk på att fortsätta följa de allmänna råden! Den här sommaren är annorlunda - håll i och håll ut!

 • Stanna hemma om du har symtom.
 • Håll avstånd.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har informationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Undvik större sociala sammanhang.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.

Läs mer på krisinformations webbplats om vilka rekomendationer och restriktioner som gäller för resor, frilutsliv, camping med meralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så arbetar kommunen

Vad har kommunen för beredskap om smittan sprids här?

Bergs kommun fortsätter att följa läget noga på såväl nationell som regional nivå, och samverkar med aktörer såväl inom som utanför länet. Sedan 19 mars har kommunen gått upp i så kallat stabsläge med anledning av situationen med coronaviruset. Stabsläge innebär en högre beredskapsnivå hos såväl den politiska ledningen och tjänstemannaledningen.

I ett stabsläge samlas ledningen och vissa nyckelfunktioner ofta och utvärderar information, och är beredda på att snabbt fatta beslut och sätta igång verksamhet. Varje verksamhet inom kommunen arbetar med att planera för hur verksamheten påverkas vid exempelvis större sjukbortfall, och skulle en sådan situation uppstå kan det innebära förändringar i till exempel prioritering av arbetsuppgifter inom verksamheterna och liknande.

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens, Region Jämtland Härjedalens och övriga expertmyndigheters rekommendationer.

Uppdaterad: 2020-10-21 15.09