Dela

Kontakta oss

Utbredd smittspridning på äldreboende

Resultatet av den screening* för covid-19, som ett äldreboende i Bergs kommun deltagit i, visar på en utbredd smittspridning bland personalen.

Av totalt 45 personer som har testats vid första screeningen provtogs den personalgrupp som hade negativt provresultat vid ett andra tillfälle. Den andra screeningen visade på att ytterligare 9 personer är positiv. Totalt har 18 i personalen testat positivt för covid-19, alltså hela 40 procent. Många av dessa personer har varit helt symtomfria vid det tillfälle som provet togs.

- Det är ett oerhört nedslående resultat. Dessutom är det oroande att så många som inte har symtom ändå bär på det här viruset, säger medicinskt ansvarig sjuksköterska Katrin Wiking.

Stöd från smittskydd på Region Jämtland Härjedalen

Just nu ligger kommunens fokus på att se till att säkra bemanningen på det berörda boendet. Eftersom många av den ordinarie personalen är sjuka är det många vikarier som behöver gå in och jobba. För att stötta personalen på bästa sätt och även få stopp på ytterligare smittspridning besöker en hygiensköterska från Region Jämtland Härjedalen boendet och ger extra guidning kring de vårdhygieniska riktlinjerna och hur man ska använda skyddsutrustning.

- Det finns ingen brist på skyddsutrustning i nuläget, utmaningen ligger i att bemanna boendet och hinna ge en bra introduktion till nya medarbetare. Det är en tuff situation just nu, säger Maria Östlund, tillförordnad avdelningschef inom Vård och omsorg.

Några ur personalen börjar att tillfriskna och hittills har tre personer friskförklarats och är åter på jobbet.

Allvarlig situation

Hittills har 13 vårdtagare bekräftats smittade av covid-19 inom äldreomsorgen och det finns fler vårdtagare som också har symtom. Alla vårdtagare som uppvisar symptom provtas per omgående. Totalt fem vårdtagare inom äldreomsorgen har avlidit till följd av covid-19.

- Det är en bekymmersam och allvarlig situation. Tankarna går ju såklart till de anhöriga. Det är en stor sorg för såväl närstående som vår personal att vi har förlorat vårdtagare i den här sjukdomen, säger Katrin Wiking.

Alla vårdtagare, på boendet där screening har gjorts, kommer nu att testas igen oavsett om de har symtom eller inte, utifrån att personer kan vara smittade utan att visa symtom. Detta är i kommunikation och samarbete med Vårdhygien och Smittskydd på Region Jämtland Härjedalen.

Alla testas på ett till äldreboende i kommunen

Bergs kommun har också fler bekräftade fall av viruset inom äldreomsorgen. På ett annat av kommunens boenden ska nu också all personal och alla vårdtagare testas.

Bergs kommun är en av tre kommuner som deltar i screening av smitta på äldreboenden. Initiativet kommer från smittskyddsläkare inom Region Jämtland Härjedalen. Bakgrunden till screeningen inom äldreomsorgen är att flera studier gjorda inom äldreomsorgen runtom i världen indikerar att smitta kan ske innan symtom har utvecklats. Och att somliga inte alls utvecklar symptom men ändå har viruset påvisbart i luftvägarna. Just nu vet man inte vilken roll påvisbart virus i luftvägarna hos en asymtomatisk individ spelar för smittspridning. En sammanställning av screeningen väntas komma i slutet av maj.

- Vi hoppas ju att vi kan lära oss något av de enheter där man inte har fått in smittan eller snabbt lyckas hålla nere smittspridningen. Vad är det som de gör annorlunda än oss? Vi följer alla rekommendationer från både Folkhälsomyndigheten och Region Jämtland Härjedalen, säger Maria Östlund.

*Med screening menas att man undersöker, i det här fallet provtar, en större grupp personer (även symtomfria) för att kunna hitta smitta

Läs mer om Bergs kommun deltagande i Region Jämtland Härjedalens screening här

Här finns aktuellt smittoläge i Bergs kommun

 

Här hittar du mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om vad coronaviruset covid-19 innebär och när du behöver kontakta vården.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheternas information om covid-19.

Om du är orolig

Röda Korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stödtelefonen nås på telefonnummer 0771-900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00-16.00.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad: 2020-05-22 08.25