Dela

Kontakta oss

Uppehåll i allmänhetens bad men fortfarande möjligt att boka idrotts- och simhallar

Simmande person i en pool. Simmaren är mitt i ett simtag.

Kommunens kultur- och fritidsverksamheter har fortsatt som målsättning att bedriva normal verksamhet i så stor utsträckning som möjligt, men några förändringar sker nu utifrån det rådande läget.

Bergs kommun arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på folkhälsa, där såväl psykisk som fysisk hälsa tas i beaktande. Rörelse är viktigt i dessa tider, och hälsoriskerna med att begränsa idrottsaktiviteter kan vara större än smittrisken. Enligt de lokala allmänna råden för länet heller inget som hindrar fortsatt idrottsverksamhet under förutsättning att det kan ske på ett säkert sätt. Kommunens kultur- och fritidsverksamhet kommer därför att bedrivas som vanligt i så stor utsträckning som möjligt, men med några förändringar.

Bergs kommun, i samråd med Jämtland Härjedalens Idrottsförbund, uppmanar också idrottsföreningar, gym och liknande att inte ställa in utan ställa om verksamheten. Det kan exempelvis handla om att hitta lösningar för att begränsa antalet som tränar samtidigt, anpassa öppettider eller på annat sätt säkerställa att idrottsaktiviteter, träning och liknande kan ske på ett säkert sätt.

Föreningsdriven verksamhet har alltså fortsatt tillgång till idrottsanläggningarna då vi förutsätter att de arrangerar verksamhet på ett tryggt sätt utifrån rådande rekommendationer

Läs mer om att hyra lokaler för idrottsverksamhet

Kvällsbadet på simhallarna i Myrviken och Svenstavik ställs in terminen ut

Kvällsbadet (allmänhetens bad) i kommunens simhallar i Svenstavik och Myrviken gör uppehåll terminen ut tills vi hittat en bra lösning för att erbjuda bad för allmänheten på ett så smittsäkert sätt som möjligt

Simundervisning fortsätter att bedrivas som vanligt och simhallarna är också öppna för föreningar eller privatpersoner att boka enligt gällande bokningsregler.

Läs mer om simhallar och badhus

Här hittar du mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om vad coronaviruset covid-19 innebär och när du behöver kontakta vården.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheternas information om covid-19.

Om du är orolig

Röda Korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stödtelefonen nås på telefonnummer 0771-900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00-16.00.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad: