Dela

Kontakta oss

Smittspridningen ökar igen - viktigt att fortsätta hålla avstånd!

Stor text "Tillsammans bromsar vi smittan" följt av mindre text i tre punkter, först "tvätta händerna ofta och noga", sedan "tänk på att hålla avstånd" och sist "stanna hemma om du känner dig sjuk"

De senaste dagarna har antalet smittade i länet ökat markant, enligt Region Jämtland Härjedalens statistik. Nu när det blivit höst träffas vi mer inomhus och i större grupper på skola och arbetsplatser, och kanske känner många att man börjat släppa lite på restriktionerna. Men det är fortsatt mycket viktigt att hålla avstånd, hålla god handhygien och framförallt stanna hemma vid minsta symtom!

Region Jämtland Härjedalen har också gått ut med nya regler om att även övriga i hushållet (med undantag för skolbarn upp till nionde klass) nu ska hålla sig hemma om någon i hushållet testat positivt för covid-19. Läs mer under rubriken "Om någon i hushållet har covid-19" nedan.

Du hittar alltid den senaste bekräftade informationen från de nationella myndigheterna på krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ myndigheternas råd - hjälp till att minska smittspridningen

Följ dessa råd för att minska smittspridningen av covid-19:

 • Stanna hemma om du har symtom på covid-19länk till annan webbplats.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder. Fler hygienrådlänk till annan webbplats.
 • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
 • Arbeta hemifrån om du har möjlighet.
 • Var försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp. Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sättlänk till annan webbplats.
 • Om du är 70 år eller äldre är det extra viktigt att begränsa dina fysiska kontakter och undvika platser där människor samlas.
 • Undvik större sociala sammanhanglänk till annan webbplats som fester, bröllop och liknande tillställningar.

Om du är sjuk

Det är mycket viktigt att stanna hemma när du känner dig sjuk och så länge du är sjuk, för att inte riskera att smitta andra. Stanna hemma i minst sju dygn från det att de första symtomen bryter ut. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen. Om du inte klarar dig med egenvård i hemmet ska du ringa 1177 Vårdguiden för sjukvårdsrådgivninglänk till annan webbplats.

Folkhälsomyndigheten rekommenderarlänk till annan webbplats att vuxna samt barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass som har symtom för covid-19 testas för att se om de har en pågående infektion. Barn som får ett negativt provsvar kan snabbare återgå till skolan om deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Läs mer om att lämna prov för covid-19 i Region Jämtland Härjedalen på 1177 Vårdguidenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dagar efter att du insjuknade, du ska även ha varit feberfri i två dagar och tydligt känna dig bättre. Symtom som torrhosta och lukt- och smakbortfall kan hänga kvar efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion.

Om du träffat någon som har bekräftad covid-19-infektion

Om någon du bor med har testat positivt för covid-19

Du som bor i samma hushåll som en covid-19-smittad ska stanna hemma från skola eller arbete så länge att det går att avgöra om du blivit smittad eller inte, så kallad hemisolering. Särskilda regler gäller för barn och ungdomar upp till grundskolan.

Detta gäller oavsett om du har symtom eller inte. Med konstaterat smittad menas en person som fått ett positivt provsvar efter ett PCR-test.

Du som behöver följa reglerna om hemisolering kommer få besked om det via vården.

Vad gäller om jag fått beslut om hemisolering?

När vården meddelat att de fattat beslut om hemisolering för andra i hushållet så gäller följande:

 • Du ska arbeta eller studera hemifrån under 7 dagar om du bor eller har bott med en person som bär på covid-19 smitta. Det gäller dig som studerar på gymnasium/högskola/universitet eller arbetar.
 • Som dag ett räknas den dag personen som har covid-19 blev provtagen.
 • Om du inte har möjlighet att jobba hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan.
 • Du får gå ut och handla mat och du får lämna och hämta barn på förskola och skola under förutsättning att hygien- och avståndsregler kan följas.
 • Du måste följa särskilda hygienrutiner: Du måste vara noggrann med den egna handhygienen (tvätta händerna), hosta och nysa i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.
 • Får du symtom behöver du ta prov och vara kvar hemma tills du får provsvar.
 • Får du inte några symtom bör du ändå ta ett PCR-prov dag 5 och invänta svaret innan du återgår till din arbetsplats.
 • Du behöver vara fortsatt observant på symtom även om PCR-provet dag 5 är negativt och provta dig igen ifall du skulle få symtom.
 • Fortsätt träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter under hela inkubationstiden, dvs tills det gått 14 dagar.

Barn upp till nionde klass undantas

Barn som går i förskola, grundskola eller gymnasiesärskola får fortsätta gå till sina skolor som vanligt även om de bor med någon som har covid-19. Förutsättningen är att de själva är friska. Barnen och ungdomarna ska under den här perioden träffa så få personer som möjligt och avstå från fritidsaktiviteter.

Smitta utan symtom

Smitta kan spridas både från personer med och utan symtom. Utifrån den erfarenhet av covid-19 som finns just nu är bedömningen att smittspridningen från symtomfria personer står för en liten andellänk till annan webbplats i jämförelse med smittspridningen från personer med symtom.

Symtom hos yngre barn

De vanligaste symtomen vid covid-19 hos barn och unga är nytillkommen hosta och/eller feber. Andra vanliga besvär är halsont, andningsbesvär, generell muskelsmärta, rinnsnuva, nästäppa och huvudvärk. Mag-tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar, är vanligare hos barn än hos vuxna. Om symtomen är lindriga och barnet är piggt i övrigt ska symtomen inte bedömas som tecken på covid-19. Om besvären visar sig vara bestående över dagen kan det vara tecken på en nytillkommen infektion och barnet bör gå hem eller stanna hemma.

Vad gäller på förskolan?

När ett barn som går på förskola eller hos dagbarnvårdare blir sjukt ska barnet stanna hemma minst två dygn efter att det blivit friskt. Ibland har barn i den här åldern, 1-6 år, lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute. Alltså besvär som snabbt går över. Därför kan man som personal vänta lite först och se om besvären verkar fortsätta innan man skickar hem barnet.

Barn som har varit hemma från förskolan i sju dygn för en infektion och sedan tillfrisknar och är pigga kan gå tillbaka till förskolan även om de skulle ha kvar milda symtom så som lätt snuva eller hosta. Kvarvarande snuva och hosta efter en genomgången förkylning är inte ovanligt och kan för vissa barn kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan. Allt det här gäller när man inte har tagit något prov för covid-19. Barn i förskoleåldern, 1-6 år, behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka såvida inte en läkare eller sjuksköterska tycker att det behövs.

Mer information hos Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Arbeta hemifrån om det går

Arbeta hemifrån om det är möjligt, i samråd med din arbetsgivare. Det bidrar till färre nära kontakter och minskad trängsel i bland annat kollektivtrafiken. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen.

Råd om munskydd

Munskydd behövs inte i vanliga situationerlänk till annan webbplats ute i samhället, enligt Folkhälsomyndigheten. Det är bättre att hålla avstånd till andra människor och att vara noga med att tvätta händerna.

Det finns en risk att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att du inte följer andra rekommendationer som att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. En annan risk är att du rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om du inte har munskydd.

Munskydd ska ses som ett komplement till övriga mer centrala riskreducerande åtgärder. Att stanna hemma vid symtom samt en god handhygien ska alltid efterlevas och det är viktigt att verksamheter och individer tar ansvar för att hålla fysiskt avstånd både utomhus och inomhus. Det kan dock finnas situationer där det är svårt att undvika trängsel och nära kontakt under längre tid. Där kan munskydd vara av värde, enligt Folkhälsomyndigheten.

När du reser kan det förekomma krav på munskydd, till exempel på flygplatser och ombord på flygplan.

Här hittar du mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om vad coronaviruset covid-19 innebär och när du behöver kontakta vården.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheternas information om covid-19.

Om du är orolig

Röda Korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stödtelefonen nås på telefonnummer 0771-900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00-16.00.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad: 2020-10-07 12.24