Dela

Kontakta oss

Lyckat försök med covid-19-tester av kommunpersonal i Berg

Person i blå skyddskläder och vita skyddshandskar placerar en provsticka i ett provrör

Ett försök som Region Jämtland Härjedalen bedrivit där personal på särskilda boenden i Bergs kommun fått testa sig regelbundet för covid-19 har fallit väl ut. Nu står fler kommuner redo att göra sådan storskalig provtagning.

– Att regelbundet testa all personal är mycket betydelsefullt i vårt arbete med att skydda de äldre mot smitta. Av samma anledning är de flesta positiva till att testa sig. Därför var vi angelägna om att tidigt komma igång, och vill även fortsätta med testerna tills vidare, säger Katrin Wiking, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Bergs kommun.

– Svaret får medarbetaren inom några dagar genom att själv logga in via 1177.se och läsa det i sin journal. Om någon får positivt svar och sjukskriver sig så gör vi omgående en smittspårning med ny provtagning av den övriga personalen och även de boende för att se om någon fler av dessa också har covid-19. Med sådan här regelbunden testning av symtomfri personal blir det alltså lättare att snabbt identifiera smitta, starta spårningen och förhoppningsvis undvika större utbrott, säger Micael Widerström, smittskyddsläkare i Region Jämtland Härjedalen.

Provet, ett så kallat PCR-test, visar om personen har en pågående covid-19-infektion. Alla medarbetare får testa sig en gång i veckan. Ett ombud från kommunen hämtar då provtagnings-kiten i provtagningsbussen och tar dem till de särskilda boendena. Där tar varje medarbetare provet på sig själv – i näsan, svalget och via saliv. I slutet av dagen lämnar ombudet in alla prover i bussen för vidare transport till laboratoriet.

– Att vi har valt en och samma person som ombud för alla våra särskilda boenden har varit en klar förutsättning för att få det att fungera. Han har fått bra inblick i rutinerna och löser all logistik. Det sparar mycket tid för både personalen och cheferna, konstaterar Katrin Wiking.

Ombudet är också en betydelsefull länk i att förmedla viktig information mellan kommunens personal, personalen i provtagningsbussarna, Region Jämtland Härjedalen samt de externa leverantörer som tillhandahåller provtagningsmetoden, bussar och analyserna av proverna.

– Efter några veckor med tester i Berg gjorde vi en utvärdering som visade att upplägget fyller sitt syfte väl. Sedan presenterade vi konceptet för vård- och omsorgscheferna i övriga kommuner, och flera har anmält sitt intresse. Just nu arbetar vi därför med att diskutera vidare kring detaljer som behöver redas ut innan motsvarande provtagning kan starta där, berättar Micael Widerström.

Här hittar du mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om vad coronaviruset covid-19 innebär och när du behöver kontakta vården.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheternas information om covid-19.

Om du är orolig

Röda Korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stödtelefonen nås på telefonnummer 0771-900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00-16.00.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad: 2020-09-21 14.50