Dela

Kontakta oss

Coronaviruset: Information till föreningar

färgglada stolar i en tom lokal med en ensam man framför tegelvägg

Effekterna av coronapandemin innebär svårigheter och utmaningar för föreningslivet runt om i Sverige. För att underlätta för dig som är verksam inom föreningslivet i Bergs kommun har vi samlat tips och information från olika myndigheter och organisationer kopplat till coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Eftersom föreskrifter och regler kan förändras väldigt snabbt är det bra att hålla koll på de olika myndigheternas hemsidor för att få aktuell information.

KOMMUNENS ARBETE

Tillfälligt aktivitetsbidrag för promenader

För att ge kommunens ideella föreningar ekonomisk stöttning under coronakrisen har kommunen beslutat att införa ett tillfälligt aktivitetsbidrag för promenader. Med bidraget vill vi uppmuntra till fysisk aktivitet och samtidigt skapa möjligheter för föreningar att erbjuda nya aktiviteter för sina medlemmar.

Läs mer om det tillfälliga aktivitetsbidraget

Extra pengar till drift- och underhållsbidraget

En enig kommunstyrelsen har beslutat att kommunen ska avsätta 250 000 kronor extra till drift- och underhållsbidrag till föreningar. Det innebär att de föreningar, med egna samlingslokaler eller anläggningar, som sökt och beviljats bidrag får en extra slant under 2020 för att kunna driva och underhålla dessa.

Snabbare utbetalning av bidrag

För att förbättra likviditeten hos föreningar har Bergs kommun beslutat att påskynda utbetalningarna av föreningsbidrag. Vårens bidragsansökningar är redan utbetalda och kommande bidragshanteringar ska prioriteras och utbetalas så snart som möjligt. Just nu ligger kommunen bra till i planeringen och har goda förutsättningar inför kommande ansökningsperiod.

Aktivitetsstöd och verksamhetsbidrag för våren 2020

Precis som Riksidrottsförbundet så kommer Bergs kommun inte heller att minska aktivitetsstödet för att det blir färre aktiviteter – totalsumman blir lika stor 2020 som 2019. Samma gäller för verksamhetsbidraget till samlingslokaler.
Särskild hänsyn kan komma att tas till de föreningar som drabbas hårdast.

Krav på årsmötesprotokoll

Eftersom Folkhälsomyndigheten rekommenderar att inte hålla årsmöten och andra föreningsmöten så behöver inte årsmöteshandlingar komma in innan bidrag beviljas och betalas ut. Föreningen får komplettera när årsmöten har kunnat hållas.

INFORMATION

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet är idrottsrörelsens samlande organisation med uppgift att stödja, företräda, utveckla och leda rörelsen i gemensamma frågor. På deras hemsida hittar du samlad information om coronaviruset och hur det påverkar idrottsrörelsen.

Läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa och är bland annat rådgivande i coronafrågor gentemot Regeringen. De har tagit fram ett riskbedömningsverktyg för arrangörer av evenemang med färre än 50 deltagare.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

TIPS

Länsförsäkringar stöttar föreningar genom Föreningshjälpen

Om er förening har drabbats ekonomiskt av coronavirusets spridning så har ni nu möjlighet att söka stöd från Länsförsäkringar Jämtland genom Föreningshjälpen. Föreningar kan ansöka upp till 10 000 kronor för att täcka förluster och merkostnader som uppstått i samband med coronavirusets spridning i Sverige och världen.

Läs mer om Föreningshjälpen på Länsförsäkringars hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Idrottsföreningar kan få stöd för anpassad verksamhet under coronakrisen

Med hänsyn till coronakrisen har Riksidrottsförbundet beslutat att utöka kriterierna för att kunna söka projektstöd för barn- och ungdomsidrotten. Det innebär att föreningar nu kan söka stöd för ändringar i verksamhet på grund av corona. Konkret kan det handla om att köpa in utrustning för att bedriva utomhusträning eller genomföra annorlunda idrottsverksamhet, som med digitala hjälpmedel.

Läs mer om beslutet på Riksidrottsförbundets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksidrottsförbundet deltar i samverkan för att stötta äldre i karantän

MSB har tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kommit överens med organisationer inom civilsamhället, bland annat Riksidrottsförbundet, att under coronapandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år, eller som tillhör en annan riskgrupp, med matinköp och upphämtning av mediciner. Målet är att erbjuda frivilligstöd till samtliga 290 kommuner.

Läs mer om samverkansinsatsen på Riksidrottsförbundets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rekommendationer till föreningar från Folkhälsomyndigheten

För att minska smittspridningen av coronaviruset uppmanar Folkhälsomyndigheten föreningar att se över sina verksamheter och hur de bedrivs. Idrottsföreningar uppmanas att, om möjligt, hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus och begränsa antalet åskådare. Ideella föreningar uppmanas även att, om möjligt, skjuta upp årsmöten och likande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Mer information hittar du på folkhälsomyndighetens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Här hittar du mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om vad coronaviruset covid-19 innebär och när du behöver kontakta vården.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheternas information om covid-19.

Om du är orolig

Röda Korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stödtelefonen nås på telefonnummer 0771-900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00-16.00.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad: 2020-05-27 11.20