Dela

Kontakta oss

Coronaviruset: Förbud mot besök på äldreboenden

Äldre kvinna med vitt hår sitter med ryggen mot kameran och läser en tidning framför ett fönster

Regeringen lämnade idag besked om att man från och med onsdag den 1 april inför besöksförbud på äldreboenden i hela landet. Bergs kommun har sedan ett par veckor avrått från alla besök på äldreboenden, korttidshem och liknande men arbetar nu med att tillämpa det nya regeringsbeslutet.

Regeringen beslutade igår den 30 mars om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft onsdag den 1 april. Bakgrunden till regeringens beslut är att boende på äldreboenden är de som i allra högst utsträckning behöver skyddas från viruset, och regeringen vill därför genom en enhetlig och tydlig reglering för hela landet minska risken för smittspridning inom dessa utsatta grupper.

Bergs kommun har sedan den 6 mars avrått från besök på äldreboenden, gruppbostäder inom LSS, korttidshem och korttidsboenden även för personer som känner sig friska. Men nu skärps alltså avrådan från besök till ett förbud i och med regeringens beslut.

- Vi arbetar just nu med att ta fram riktlinjer för hur vi ska tillämpa besöksförbudet ute i våra verksamheter, säger Maria Östlund, tillförordnad vård- och omsorgschef i Bergs kommun.

Enligt regeringens beslut får den verksamhetsansvarige för ett boende i det enskilda fallet medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar ett undantag, och om risken för spridning av coronaviruset är liten.

- Det skulle till exempel kunna handla om fall där någon boende är i livets slutskede och risken för smittspridning samtidigt är liten, säger Maria Östlund.

Bergs kommun återkommer så snart som möjligt med ytterligare information om hur regeringens beslut ska tillämpas lokalt inom kommunen.

Här hittar du mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om vad coronaviruset covid-19 innebär och när du behöver kontakta vården.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheternas information om covid-19.

Om du är orolig

Röda Korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stödtelefonen nås på telefonnummer 0771-900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00-16.00.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad: 2020-03-31 17.06