Dela

Kontakta oss

Coronaviruset: Bergs kommun lämnar stabsläget

Fredag 28 augusti beslutade kommunledningsgruppen att lämna det stabsläge som organisationen befunnit sig i sedan mars, och återgå till normal organisation. Coronapandemin fortsätter påverka kommunens verksamheter i olika omfattning, och krisledningsgruppen står redo om den behöver aktiveras igen.

Mycket av arbetet med anledning av coronapandemin pågår fortsatt i verksamheterna, men läget har stabiliserats och krisledningsgruppens stöd bedöms inte behövas i samma omfattning i det nuvarande läget.

- Pandemin pågår fortfarande och läget är fortsatt allvarligt, men vi är inte längre i en akut fas. Vi måste börja hitta en ny verklighet där vi lever i och förhåller oss till pandemin även under en lång tid framöver. Då är det inte hållbart att under kanske ett halvår eller ett år framöver fortsätta jobba i det stabsläge och med den krisorganisation vi haft sedan mitten av mars, säger kommundirektör Ralf Westlund.

Även om kommunen nu lämnar stabsläget så kommer ledningen fortsatt att ha beredskap på att läget snabbt kan försämras vid till exempel nya utbrott av smitta, och står redo att på nytt gå upp i stabsläge om behovet skulle uppstå.

- Vi kommer naturligtvis att jobba mycket med den här frågan även fortsättningsvis, och kommer särskilt behöva arbeta ihärdigt med att förebygga och förhindra smittspridning på daglig basis. Det är mycket viktigt att vi fortsätter följa de hygienrutiner som finns, att vi fortsätter med social distansering och i övrigt fortsätter följa de rekommendationer som kommer från expertmyndigheterna, säger Ralf Westlund, och fortsätter:

- Följderna och konsekvenserna av att vi jobbat i princip oavkortat med pandemin i ett halvår blir mer och mer påtagliga ju längre vi kommer. Därför måste vi nu börja arbeta med många andra delar som har fått stå tillbaka sedan i mars.

Här hittar du mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om vad coronaviruset covid-19 innebär och när du behöver kontakta vården.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheternas information om covid-19.

Om du är orolig

Röda Korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stödtelefonen nås på telefonnummer 0771-900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00-16.00.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad: 2020-08-28 16.29