Dela

Kontakta oss

All personal på ett äldreboende i Bergs kommun testas för covid-19 i screening

Vit text med blå bakgrund och utropstecken - "Information från kommunen"

Genom att Bergs kommun är med i en screening* från Region Jämtland Härjedalen testas all personal på ett äldreboende för covid-19. Syftet är att upptäcka om även symtomfri personal kan vara smittbärare.

- Det är bra att vi har blivit utvalda att vara med i den här screeningen eftersom det ger oss chansen att lära oss mer om hur det här viruset fungerar och framför allt hur det sprider sig, säger Maria Östlund, tillförordnad avdelningschef på Verkställighet Vård och omsorg.

Smittspridning trots att rutiner har följts

Tyvärr har Bergs kommun sedan ungefär en vecka tillbaka bekräftade fall av viruset inom äldreomsorgen, både på äldreboenden och inom hemtjänsten. Smittan har spridit sig både bland personal och vårdtagare trots att Bergs kommun följer alla de rutiner och riktlinjer som finns från Folkhälsomyndigheten och Region Jämtland Härjedalen.

- Vi behöver en bild av hur viruset beter sig och på vilket sätt det smittar. Men det är väldigt beklagligt och också frustrerande att vi har bekräftad smitta hos oss. Vi tycker att vi har varit förberedda och gjort allt vi kunnat och varit noga med att all personal vid minsta lilla symtom ska vara hemma och ändå får vi den här smittspridningen, säger Maria Östlund.

Välkomnar kartläggning

Att viruset sprider sig inom äldreomsorgen är också något man ser på många platser runt om i Sverige. Därför välkomnar Bergs kommun den här kartläggningen där syftet är att se om även personal som inte har symtom kan sprida viruset. Bergs kommun är en av tre kommuner i länet som är med i screeningen. Initiativet kommer från smittskyddsläkare inom Region Jämtland Härjedalen.

All personal som visat negativt prov testas vid två tillfällen

På det utvalda boendet testas nu all personal som varit i byggnaden under en utvald period. Både vårdpersonal, städpersonal, vaktmästare och chefer. Personal som har fått ett negativt testresultat kommer att testas en gång till. Totalt provats 45 personer. Av de provsvar som kommit hittills, totalt 42, så är 7 positiva för covid-19, alltså 16,7 procent, och resterande negativa.

- Det är inte en önskvärd siffra, med anledning av de åtgärder som vi har gjort. Det visar väl också på att det är av stor vikt att alla i samhället följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Inte bara vårdpersonal. Det blir också intressant att se om och vilka slutsatser som går att dra av den här screeningen. Om vi hade kunnat göra något annorlunda, avslutar Maria Östlund.

*Med screening menas att man undersöker, i det här fallet provtar, en större grupp personer (även symtomfria) för att kunna hitta smitta

Här hittar du mer information

Har du frågor om coronaviruset covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

På 1177 Vårdguiden hittar du mer information om vad coronaviruset covid-19 innebär och när du behöver kontakta vården.

Folkhälsomyndigheten har sammanställt frågor och svar gällande exempelvis symptom på smitta och hur viruset smittar.

På krisinformation.se finns ansvariga myndigheternas information om covid-19.

Om du är orolig

Röda Korset har startat en stödtelefon för dig som känner dig orolig eller ensam. Stödtelefonen nås på telefonnummer 0771-900 800 och har öppet måndag till fredag klockan 12.00-16.00.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Uppdaterad: 2020-05-14 12.25