Dela

Kontakta oss

Besöksförbud och besöksrestriktioner

Med anledning av coronaviruset har vi just nu förbud eller restriktioner mot besök i flera av våra verksamheter. Det gäller framförallt där vi har personer som är extra känsliga för smitta, som på äldreboende och gruppbostäder. För skolor och andra verksamheter ber vi dig att kontakta oss om du vill komma på besök.

Besöksförbud på våra äldreboenden

På kommunens äldreboenden gäller sedan den 1 april att det på grund av risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 är förbjudet med alla typer av besök, i enlighet med det beslut som regeringen tagit kring detta.

Ansvarig enhetschef för boendet kan medge undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter som motiverar detta, till exempel vid vård i livets slutskede.

Du som vill besöka en person som bor på ett äldreboende och vill diskutera ett undantag från besöksförbudet ska därför kontakta enhetschefen för det boende som det gäller.

Kontaktuppgifter till äldreboenden inom Bergs kommunlänk till annan webbplats

Besöksförbud på våra gruppbostäder och korttidshem inom LSS

Förbudet mot besök omfattar i Bergs kommun även Byvägens gruppbostad, som är ett äldreboende för personer med insatser enligt LSS.

På övriga boenden för personer med funktionsnedsättning avråder kommunen sedan den 6 mars från att besöka även dessa verksamheter.

Även här gäller att du som har särskilda skäl att besöka en anhörig ska ta kontakt med ansvarig enhetschef.

Kontaktuppgifter till LSS-verksamheter inom Bergs kommunlänk till annan webbplats

Inga spontanbesök inom förskola, skola och fritidshem

Skolor, förskolor och fritidshem tar inte emot spontanbesök för tillfället. Kontakta ansvarig rektor om du vill boka in ett besök i någon av dessa verksamheter.

Kontaktuppgifter till förskolor, skolor och fritidshem finns på våra sidor om skolor och barnomsorglänk till annan webbplats

Uppdaterad: 2020-05-28 15.54