• Information om coronaviruset

  Flera av våra verksamheter påverkas på olika sätt med anledning av coronaviruset. På vår samlingssida hittar du mer information.

Dela

Kontakta oss

Försäkringar

Bergs kommun försäkrar egendom, ansvar, fordon och barn och unga i kommunen. Kommunen försäkrar även den egna personalen i tjänsten samt när personalen reser i tjänsten. Dessa försäkringar omfattar även förtroendevalda.

en man en spargris en livboj

Nedan rubricerade försäkringtyper finns inom kommunen och hanteras av kommunens försäkringshandläggare.

Olycksfallsförsäkring

​Olycksfallsförsäkring för elever, barn och andra grupper inom Bergs kommuns verksamhetsområde enligt specifikation.

Försäkringen gäller utan självrisk.

Försäkringen gäller för:

 • Samtliga barn till och med 6 år folkbokförda i Bergs kommum (från födsel till att barnet börjar grundskolan).
 • Omsorgstagare som erhåller insatser enligt LSS.
 • Elever i grund och gymnasieskola samt friskolor (till och med 31 augusti det år som eleven slutar åk 9 eller gymnasieskola).
 • Barn i förskoleverksamhet/daghem/familjedaghem.
 • Elever från Bergs kommun i grundoch gymnasieskola i annan kommun till och med 31 augusti det år eleven slutar åk 9, gymnasieskola eller friskola.
 • Elever från annan kommun studerande i Bergs kommun (till den del eleven ej omfattas av hemkommunens olycksfallsförsäkring).
 • Deltagare i kommunal vuxenutbildning och uppdragsträning.
 • Elever i SFI.
 • Folkbokförda i Bergs kommun i kommunal vuxenutbildning och uppdragsträning på annan ort.
 • Personer som deltar i praktik/arbetsträning i kommunens regi.
 • Elever i individuella program.
 • Personer placerade i kontaktfamiljer eller fosterhem.

Försäkringen gäller dygnet runt.

Med reservation för ändringar. Försäkringsbrevets text gäller. Se dokumentation under rubriken relaterat innehåll.

Anmäl skada härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Egendoms- och ansvarsförsäkring

​Se dokumentation under rubriken Relaterat innehåll.

Fordonsförsäkring

​Försäkring av kommunens fordonspark. Se dokumentation under rubriken Relaterat innehåll.

Tjänstereseförsäkring

Se dokumentation under rubriken Relaterat innehåll.

Uppdaterad: 2020-01-10 15.10