Dela

Kontakta oss

Varför lokal demokrati

Som medborgare har vi alla ett gemensamt ansvar för att samhället fungerar och tillgodoser våra gemensamma behov. Vart fjärde år väljer vi de företrädare som vi tror kan sköta detta på bästa sätt utifrån de förutsättningar som finns. Det är vi medborgare som är politikernas uppdragsgivare.

Val - lokal demoktrati, vår representativa demokrati, skapar möjligheter att hantera de uppgifter och problem som måste lösas gemensamt. Detta gäller på ett nationellt plan — men också lokalt och regionalt. Vilka vet bättre än de som bor där, hur livet i lokalsamhället ska organiseras? Att vi medborgare själva får vara med och styra hur gemensamma intressen tas tillvara i vår omedelbara närhet har visat sig vara både demokratiskt och effektivt. Därför är den kommunala självstyrelsen — den lokala demokratin — viktig.

Uppdaterad: 2016-12-08 13.18