Dela

Kontakta oss

Så mycket tjänar de förtroendevalda

I Bergs kommuns styrelser, nämnder och de kommunala bolagens styrelser utses inför varje mandatperiod förtroendevalda politiker utifrån resultatet i valet till kommunfullmäktige.
De flesta politiker är fritidspolitiker med annan försörjning än den ersättning som förtroendeuppdraget ger.

Nedan följer en redovisning av arvoden för kommunens förtroendevalda politiker och i vilken omfattningen tjänstgöringen har i procent av heltid.

Fasta och rörliga arvoden

Uppdrag

Tjänstgöringsgrad

Ersättning per månad från 2016-04-01

Kommunalråd

90%

40 035 kr

Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande

30%

13 345 kr

Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

30%

13 345 kr

Kommunstyrelsens 3:e vice ordförande

20%

8 897 kr

Kommunstyrelsens 4:e vice ordförande

20%

8 897 kr

Kommunfullmäktiges ordförande

8%

3 046 kr

1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

4%

1 523 kr + arvode

2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

4%

1 523 kr + arvode

Verksamhetsnämndens ordförande

20%

7 614kr

1:e vice ordförande i verksamhetsnämnden

0

0 kr

2:e vice ordförande i verksamhetsnämnden

20%

7 614 kr

3:e vice ordförande i verksamhetsnämnden

20%

7 614 kr

Vård- och socialutskottets ordförande

50%

19 036 kr

Barn- och utbildningsutskottets ordförande

50%

19 036 kr

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande

30%

11 422 kr

Revisionens ordförande

4%

1 501 kr + arvode

Ordförande BTEA

30%

11 425 kr

Ordförande Bergs Hyreshus

15%

5 712 kr

Ordförande Överförmyndarnämnden

15%

6 673 kr

Övriga ej fast arvoderade ledamöter

1/2 dag

558 kr

Övriga ej fast arvoderade ledamöter

1/1 dag

1 116 kr

Inläsningsarvode

Inläsningsarvode

275 kr

Protokolljustering

Vid justering

83 kr

Timarvode revisorer

timme

142 kr

 

Uppdaterad: 2016-10-11 13.58