Dela

Kontakta oss

Demokrati

Demokrati är ett statsvetenskapligt begrepp som syftar på några olika former av styrelseskick där makten i en stat utgår från dess medborgare via allmänna och fria val, oftast av förtroendevalda representanter till dess parlament.

Allmänna val i Sverige

Det finns fyra allmänna val:

  • till riksdagen,
  • till landstingsfullmäktige,
  • till kommunfullmäktige och
  • till Europaparlamentet.

Ordinarie val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år.

Val till Europaparlamentet hålls i juni vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar. Valet genomförs enligt respektive EU-lands nationella vallag och i Sverige säger vallagen att valdagen alltid är på en söndag.

Kyrka och stat är åtskilda

1 januari 2000 skiljdes kyrkan från staten. Det innebar en återgång till tiden före Gustav Vasa, då kyrkan hade en självständig ställning. Svenska Kyrkan är nu en förening som bygger på medlemskap och avgifter i stället för beskattning och som har egna val. Genom att kyrkan ansvarar för begravningsväsendet har man rätt att ta ut avgift från alla som betalar inkomstskatt. Folkbokföringen överfördes till skattemyndigheten.

Information om kyrkoval till Svenska kyrkan kan hämtas här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Uppdaterad: 2018-05-14 13.57