Dela

Kontakta oss

Blanketter

Här hittar du kommunens alla blanketter samlade på en sida. Många av blanketterna kan fyllas i på skärmen, sparas och skrivas ut. En del måste du skriva ut först, fylla i och sedan skicka per post eller enligt annan överenskommelse.

en hög med pappersblanketter

Klicka på en länk i nedanstående innehållsförteckning för att komma till rätt blankett.

Om du har en föråldrad PDF läsare kan du ladda hem en ny gratis här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketterna fungerar bäst med Internet Explorer som web-läsare.

Om du får problem med att öppna blanketter kan det bero på de inställningar du har i din webläsare. Läs här för att få mer information.


BARN UNGDOM OCH UTBILDNING

Nr

Namn

1

Anhållan om reducerad barnomsorgsavgift (5058)PDF

2

Anmälan byte/utflyttning skola (860-940)PDF

3

Anmälan om delad plats gällande förskola (5023)PDF


OBS blankett 5077 gäller vid anmälan delad plats fritidshem

4

Anmälan om delad plats gällande fritidshem (5077)PDF

5

Anmälan till Kulturskolans ämneskurser (298-152)PDF

6

Anmälan till svenskundervisning SFI (734-672)PDF

7

Ansökan om extra skolår (5092)PDF

8

Ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg för barn i fritidshemsålder (309-617)PDF

9

Ansökan om godkännande av pedagogisk omsorg för barn i förskoleålder (843-959)PDF

10

Ansökan om inackorderingsbidrag för gymnasial utbildning (676-450)PDF

11

Ansökan till kommunal vuxenutbildning (500-871)PDF

12

Ansökan om modersmålsundervisning (5006)PDF

13


14

Ansökan om plats i förskola i annan kommun (5091)PDF

15

Ansökan om plats i förskola (571-305)PDF


OBS blankett 397-732 gäller vid ansökan om plats i fritidshem

16

Ansökan om plats i fritidshem (397-732)PDF

17

Ansökan dispens skolskjutsar (799-454) PDF

18

Ansökan om utökad vistelsetid på förskola/fritidshem (5095)PDF

19

Begäran om betyg/slutomdöme i grundsärskolan (5007)PDF

20


21

Beställning av specialkost förskola/skola (095-894)PDF

22

Information om maxtaxa (394-279)PDF

23

Information avseende Kulturskolans ämneskurser (389-915)PDF

24

Inflyttningsanmälan till grundskola/förskoleklass (853-515)PDF

25

Inkomstuppgifter förskola/fritidsavgift (479-465)PDF

26

Kontaktuppgifter vårdnadshavare förskola (5024)PDF

27

Kontaktuppgifter vårdnadshavare skola (359-866)PDF

28

Ledighet för elev (formulär)
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ledighet för elev (för utskrift)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

29

Medgivande till skjuts förskola, skola och fritidshem (5039)PDF

30

Samtycke till överföring av barnhälsovårdsjournal/elevhälsovårdsjournal (5048)PDF

31

Schemablankett för förskola (5030)PDF

32

Skolval förskoleklass (733-503)PDF

33

Språkval (5045)PDF

34

Tillfällig utbetalning feriearbete (153-338)PDF

35

Uppsägning av plats gällande förskola eller fritidshem (431-942)PDF

36

Avanmälan till ämneskurs musik och kulturskola (987-998)PDF


FRITID OCH FÖRENINGAR

Nr

Namn


Huvudblankett för föreningsinformation. Denna skall vara med vid varje ansökningstillfälle (9000) om den inte återfinns i nedanstående blanketter.PDF

1

a) Ansökan om förlustbidrag/arrangemangsstöd (ej kulturbidrag/stöd) (formulär)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

a) Ansökan om förlustbidrag/arrangemangsstöd (ej kulturbidrag/stöd) (för utskrift)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

b) Redovisning av arrangemangets förlust (formulär)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

b) Redovisning av arrangemangets förlust (för utskrift)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2

a) Ansökan om drift- och underhållsbidrag för den egna anläggningen (9009)
b) Poster (bilagan skall alltid biläggas ansökan om Drift- och underhållsstödPDF
)

3

Ansökan om föreningssocialt bidrag för läger eller andra sociala aktiviteterExcel

4

Ansökan om investeringsstöd i föreningsägda anläggningar (Priolistan)PDF

5

Ansökan om lokalbidrag (OBS kom ihåg att fylla i huvdblankettenPDF)PDF

6

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd (OBS kom ihåg att fylla i huvudblanketten)Excel

7

Ansökan om lokalt lönebidrag ges till föreningar som har lönebidraganställdaPDF

8

Ansökan om schablonsbidrag för pensionärsföreningarPDF (utdrag ur föreningens medlemsregister skall alltid bifogas)

9

Ansökan om verksamhetsbidrag för bygdegårdar/samlingslokalerPDF

10

Ansökan om folkbildningsbidrag (+ studieförbundets kommunredovisning)

11

Ansökan om aktivitetsbidrag för pensionärer, funktionshindrade o nyanländaExcel

12

Ansökan om övriga bidrag (fyll i denna blankett och gör en egen skrivelsePDF)

13

a) Projektredovisning (används för att redovisa projekt)PDF

b) Deltagarredovisning av projekttimmarPDF

15

Handlingsplan för föreningsägda anläggningarPDF

 

Tobak och e-cigaretter, nya blanketter från 1/7 2019

Anvisningar

Blanketter

Serveringstillstånd

Anvisningar

Blanketter

Uppdaterad: 2020-01-16 11.58