Dela

Kontakta oss

Avgifter och taxor

Kommunen avgifter och taxor faställs av kommunfullmäktige då kommunens budget beslutas. Denna sida är samlingssida för kommunens samtliga taxor.

Ansöknings- och tillsynsavgifter - alkohol och tobak

Avfallstaxa

Exploateringsavtal

Fritidsverksamhet

Kopior, utskrift och avskrift - allmänna handlingar

Livsmedelstaxa

Läkemedelstaxa

Miljötaxa

Mötesplats Oviken

PBL (Plan- och bygglagen)

Sotningstaxa

Tomtpriser

Transportdispenser

Utbildningsnämnden (inkl. bad, bibliotek, kultur m.m.)

VA-taxa

Vård- och socialnämnden

Uppdaterad: 2019-02-20 15.50