• Information om coronaviruset

    Flera av våra verksamheter påverkas på olika sätt med anledning av coronaviruset. På vår samlingssida hittar du mer information.

Dela

Kontakta oss

Avgifter och taxor

Kommunen avgifter och taxor faställs av kommunfullmäktige då kommunens budget beslutas. Denna sida är samlingssida för kommunens samtliga taxor.

Ansöknings- och tillsynsavgifter - alkohol och tobak

Avfallstaxa

Exploateringsavtal

Fritidsverksamhet

Kopior, utskrift och avskrift - allmänna handlingar

Kultur

Livsmedelstaxa

Läkemedelstaxa

Miljötaxa

PBL (Plan- och bygglagen)

Sotningstaxa

Transportdispenser

Utbildningsnämnden

Uthyrning

VA-taxa

Vård- och socialnämnden

Uppdaterad: 2020-01-09 10.56