Dela

Kontakta oss

Anslagstavla officiell

Detta är den digitala versionen av Bergs kommuns officiella anslagstavla som finns i kommunhuset i Svenstavik.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, överklaga. Du kan läsa mer under länken "Överklaga beslut" längre ned på sidan.

Aktuella anslag och kungörelser

 • 2018-12-17
  Sammanträdesprotokoll från extrainsatt vård- och socialutskott 2018-12-17
  Protokoll från vård- och socialutskottets extrainsatta sammanträde den 17 december 2018 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2018-12-17
  Sammanträdesprotokoll från vård- och socialutskott 2018-12-12
  Protokoll från vård- och socialutskottets sammanträde den 12 december 2018 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2018-12-17
  Sammanträdesprotokoll från verksamhetsnämnden 2018-12-05
  Protokoll från verksamhetsnämndens sammanträde den 5 december 2018 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2018-12-14
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-12-13
  Protokoll från kommunstyrelsens extrainsatta sammanträde den 13 december 2018 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2018-12-12
  Sammanträdesprotokoll från miljö- och byggnadsnämnden 2018-12-06
  Protokoll från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 2018-12-06 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2018-12-11
  Granskning av detaljplan, Klövsjö 5:512 och 5:513
  Ett förslag på ny detaljplan för delar av området "Solsidan" i Storhogna har upprättats. Planområdet har fått arbetsnamnet "Peos backe".Planförslaget innebär att en planerad radhusbebyggelse ändras till friliggande hus. I nu gällande detaljplan är området redovisat som kvarter för radhusbebyggelse. Den nu föreslagna ändringen till friliggande bebyggelse innebär att tillkommande bebyggelsen ändras till att medge sjuttom friliggande villor.Granskningstid 2018-12-12 tom 2018-12-28
 • 2018-12-07
  Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen 2018-12-04
  Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2018 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2018-12-07
  Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige 2018-11-30
  Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2018 är justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2018-12-04
  Sammanträdesprotokoll från Samordningsförbundet 2018-11-19
  Protokoll från Samordningsförbundets sammanträde den 2018-11-19 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.
 • 2018-11-26
  Sammanträdesprotokoll från barn- och utbildningsutskottet 2018-11-21
  Protokoll från barn- och utbildningsutskottets sammanträde den 21 november 2018 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Om du upplever problem med att ladda ned dokumenten så kontakta någon av kontaktpersonerna för respektive dokument så får du det hemskickat.

Uppdaterad: 2018-12-12 16.47