Dela

Kontakta oss

Samråd detaljplan för Hov 2:31 m.fl.

Samrådstiden pågår mellan 24 juli och 20 augusti 2019.

Freddy Martinsson
Planingenjör
Tel: 0687-161 69

Eli Larsdotter-Brynhildsvoll
Stadsarkitekt
Tel: 0687-161 79

Uppdaterad: 2019-07-24 10.49