Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från vård- och socialutskott den 13 maj 2020

Protokoll från vård- och socialutskottets sammanträde den 13 maj 2020 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Vård- och socialutskottet

Sammanträdesdatum

2020-05-13

Anslaget publicerades

2020-05-13

Anslaget tas ner

2020-06-05

Förvaringsplats för protokollet

 Kommunkontoret, Svenstavik


Elin Ryd
Nämndsekreterare
Tel: 0687-162 81

Uppdaterad: 2020-05-13 15.53