Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från vård- och socialnämnden 2019-01-23

Protokoll från vård- och socialnämndens sammanträde den 23 januari 2019 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Vård- och socialsnämnden

Sammanträdesdatum

2019-01-23

Anslaget publicerades

2019-01-29

Anslaget tas ner

2019-02-21

Förvaringsplats för protokollet

 Kommunhuset, Svenstavik

 

Vård- och socialnämndens protokoll 2019-01-23PDF
Vård- och socialnämndens protokoll 2019-01-23, SekretessPDF
Rörande § 17 har det anslagits tidigare på kommunens webbanslagstavla.

Marit Råbock
Nämndsekreterare
Tel: 0687-162 32

Ulla Thomasson
Nämndadministratör
Tel: 0687-161 10

Uppdaterad: 2019-01-29 11.07