Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från valnämnden 2019-06-14

Protokoll från valnämndens sammanträde den 2019-06-14 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Valnämnden

Sammanträdesdatum

2019-06-14

Anslaget publicerades

2019-06-14

Anslaget tas ner

2019-07-05

Förvaringsplats för protokollet

 Kommunhuset, Svenstavik

Anton Johansson
Kommunsekreterare
Tel: 0687-162 01

Uppdaterad: 2019-06-14 11.09