Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från utvecklingsutskottet den 14 maj 2019

Protokoll från utvecklingsutskottets sammanträde den 14 maj 2019 är nu justerat och finns att hämta som PDF dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-05-14

Anslaget publicerades

2019-05-22

Anslaget tas ner

2019-06-13

Förvaringsplats för protokollet

 Kommunhuset, Svenstavik


Elin Ryd
Nämndsekreterare
Tel: 0687-162 81

Ulla Thomasson
Nämndadministratör
Tel: 0687-161 10

Uppdaterad: 2019-06-05 11.26