• Information om coronaviruset

    Flera av våra verksamheter påverkas på olika sätt med anledning av coronaviruset. På vår samlingssida hittar du mer information.

Dela

Kontakta oss

Sammanträdesprotokoll från utvecklingsutskottet 2020-03-17

Protokoll från utvecklingsutskottets sammanträde den 17 mars 2020 är nu justerat och finns att hämta som PDF-dokument. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Ansl‌ag / Bevis

Organ

Utvecklingsutskottet

Sammanträdesdatum

2020-03-17

Anslaget publicerades

2020-03-26

Anslaget tas ner

2020-04-18

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret, Svenstavik


Elin Ryd
Nämndsekreterare
Tel: 0687-162 81

Uppdaterad: 2020-03-26 13.21